10 april 2018

Algemene ledenvergadering 19 april Rottevalle

Wij nodigen u van harte uit voor Algemene ledervergadering van het CDA Smallingerland die zal worden gehouden op:
 19 april 2018 in het nieuwe MFC in Rottevalle,
Master Kuiperswei 1, 9221 TD Rottevalle.
De inloop is om 19:30 met een kopje koffie; de vergadering begint om 20:00. Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:

  • Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen 
  • Eventuele toelichting op de college-onderhandelingen 
  • Afscheid van Jan Groen als fractievoorzitter 
  • FinanciĆ«le jaarstukken over 2016 en 2017 
  • Begroting 2018 
  • Bericht uit de Fractie en de Staten 

 De stukken en de definitieve agenda worden u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Mocht u niet in staat zijn om het MFC zelfstandig te bereiken, laat het als reactie op deze email weten ons weten en wij zorgen voor geschikt vervoer.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.