06 november 2018

CDA bijdrage beleidsplan 2018-2021

Beleidsplan 2019 -2022 – Bijdrage CDA 

 

We hebben niet voor niets tijdens de behandeling van de concern rapportage afgelopen week een voorschot genomen op de bespreking van het beleidsplan dat vandaag voor ligt. Het mag duidelijk zijn dat er een koersverandering nodig is! Weer 17 miljoen doorschuiven zonder enig plan om het geld dan nu in 2019 wel op een goede manier te besteden is dom en getuigt niet van het ‘huis op orde’ hebben. Goed rentmeesterschap, ook op het gebied van financiën, is voor het CDA belangrijk! Dat missen we hier in Smallingerland al jaren!   

 

We moeten daarbij als belangrijkste financiële conclusie trekken dat het vrij besteedbare vermogen terugloopt met bijna een half miljoen per jaar.. Ik hoef u waarschijnlijk niet voor te rekenen dat deze lijn niet lang doorgezet kan worden. In 2030 zitten we dan namelijk helemaal zonder vrij besteedbaar vermogen! De CDA fractie is van mening dat dit een slechte ontwikkeling is die doorbroken had moeten worden. Wij willen hier graag nogmaals aandacht voor vragen en betwijfelen of het vorige college en ook dit nieuwe college hiervoor voldoende oog heeft, wij lezen er niets over, zelfs niet in het collegeprogramma, hoe is dat mogelijk! Ik zou hier graag de mening van mijn collega’s, maar ook van het college, over horen! 

 

Dan naar de samenleving, naar onze inwoners, want hoewel het vandaag veelal over geld gaat moet het ons inzien vooral gaan om onze mensen. De werkeloosheid in Smallingerland is nog steeds te hoog maar voor mensen die in de bijstand zitten is het ook nog eens gevaarlijk om een baan te accepteren. Voor je het weet ligt er een boze brief van de gemeente op de stoep die aangeeft dat je in gebreke bent gebleven en te veel bijstand hebt ontvangen met daarbij de nodige extra’s.  Nog voor het eerste salaris op je rekening staat zit je al diep in de schuld. Ongelooflijk dat dit nog steeds zo gebeurt en wordt gehandhaafd. Volgens het CDA is werk de meest sociale vorm van bijstand! Leg dit dan ook niets in de weg. Het CDA dient hiervoor samen met CU een herstel motie in. 

 

Dan naar nog iets onbegrijpelijks. We weten allemaal al jaren dat de Hegewei tussen Opeinde en Drachten een levensgevaarlijke fietsverbinding is. Een geschikte oplossing werd niet gevonden omdat de aanleg van een fietspad tegen het probleem van verschillende eigenaren aanliep waardoor het onmogelijk was een fietspad naast de weg aan te leggen. 

Deze weg heeft verdrietig genoeg al mensenlevens gekost, ouders bidden dat hun kinderen veilig op school aan mogen komen. Het wachten is op een volgend slachtoffer, vreselijk! 

Nu heeft de gemeente alle grond tussen Drachten en Opeinde gekocht en de provincie heeft zelfs rond een miljoen euro beschikbaar gesteld om er een fietspad in aan te leggen. Waarom ligt dit er nu nog steeds niet en waarom blijft men onderzoeken of er een pondje kan worden aangelegd? Stop daarmee en ga voor een brug, ga voor mensenlevens en doe iets! Dan kunnen ouders weer rustig slapen en onze kinderen en al het andere woon-werkverkeer veilig naar Drachten fietsen. 

 

Een ander punt waarover wij niets meer lezen in dit beleidsplan zijn de extra miljoenen die de vernieuwbouw van de Lawei heeft gekost, omgerekend meer dan 100 euro per inwoner. Het lijkt wel alsof al uw problemen zijn opgelost door het invoeren van een koopzondag en het loslaten van het casinoverbod. Het CDA hoopt toch dat we meer van dit college mogen verwachten! 

Cultuur is belangrijk voor onze gemeente, dat zijn algemeenheden waar niemand op tegen kan zijn. Maar een creatieve oplossing voor onze inwoners hadden wij zeker verwacht te lezen.  Hoe eenvoudig is het om al onze inwoners een gratis bezoekje aan de Lawei te laten brengen, dan zien alle Smallingerlanders ook eens waarvoor ze altijd meebetalen. Nee niets daarvan, niet van de Lawei maar ook niets hierover in het collegeprogramma of in dit beleidsplan. Alleen de subsidie wordt jaarlijks verhoogd naar meer dan 3 miljoen euro in 2019, een gemiste kans vindt het CDA!  

 

Maar wel 100.000 euro investeren, ieder jaar weer voor de legacy van culturele hoofdstad, zomaar elk jaar weer 100.000 euro in een pot stoppen die beheerd wordt buiten onze gemeentelijke invloed. En over de besteding bestaat nog geen enkel idee. Straks investeren we weer in een soort paardenvoorstelling als de Stormruiter die een kaskraker wordt maar waarbij men vergeten is om een terugbetaalregeling op te stellen voor de verstrekte subsidie als er veel winst geboekt wordt. Het CDA wil dit geld zeker niet beschikbaar stellen zonder duidelijk plan! 

 

Enkele onderwerpen die wat de CDA fractie betreft niet duidelijk uit de verf komen en waarover wij graag nadere informatie krijgen zijn o.a. De locatiekeuze van het zwembad, in de wandelgangen uitgebreid aan de orde maar slechts een korte zinsnede in het beleidsplan. Hierbij gaat het enkel om bouwkosten die hoger zouden zijn maar aan een nadere uitwerking geen enkel woord. Wat zijn de plannen met de huidige locatie van het zwembad, hoe kijkt het college daar tegen aan, het moge duidelijk zijn dat het CDA gaat voor een kwalitatieve invulling van dit gebied!... 

 

Er wordt gewerkt aan een KCC een ‘klant contact centrum. Betekent dit dat de huidige telefonische dienstverlening niet goed werkt of tuigen we zomaar weer wat nieuws op? Als dan de enige verbetering is dat bellers zo nodig geantwoord worden in het Fries dan vrezen wij het ergste! 

Het oprichten van een productiehuis is nog zo’n losse flodder, nergens uitgewerkt hoe, wat en wanneer maar voorál het waarom mist.  

De nieuwe omgevingswet wordt amper genoemd in dit beleidsplan, behalve dan dat er er extra budget nodig is. Wij begrijpen dat deze wet ingrijpend is maar dat dit zo opgetuigd moet worden betwijfelen wij, wij zouden hierover graag de discussie voeren. We stellen in totaliteit bijna een miljoen euro beschikbaar en dat is groot genoeg geld om nog eens kritisch tegen het licht te houden. Wij stellen voor om dit te agenderen voor een volgende vergadering en er nu slechts een PM post voor op te voeren. 

 

Onze complimenten willen we graag geven voor het invoeren van een duurzaamheidslening voor onze inwoners die genoemd staat in het collegeprogramma, het CDA stelt voor om dit zo gauw mogelijk te laten ingaan. Er moet immers op het gebied van duurzaamheid een grote slag geslagen worden en dat kun je niet alleen onze inwoners laten dragen. De genoemde tientallen hectares voor het aanleggen van zonneweiden is voor het CDA niet bespreekbaar op agrarische grond. Mogelijkheden voor het bieden van plaatsen van kleine windmolens bij bedrijven daarentegen wel! We roepen het college op om hierop voor te sorteren nu het erop lijkt dat het provinciale beleid na de provinciale verkiezingen in maart mogelijkheden gaat bieden. 

 

Wij wensen het college en het ambtelijke organisatie veel wijsheid bij het uitwerken en uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

November 2018,  CDA Smallingerland 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.