26 februari 2021

CDA organiseert Politiek café woningnood Smallingerland

Het CDA organiseert een politiek café over het onderwerp ‘woningnood in Smallingerland’ op donderdag 4 maart aanstaande, vanaf 19:15 uur inloop.

Hiervoor heeft zij verschillende sprekers uitgenodigd om zo de discussie op gang te brengen en een oplossing voor de woningnood vinden.

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en partijen zijn inmiddels overtuigd van de noodzaak om veel extra woningen te bouwen in Nederland.

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma een plan beschreven om 1 miljoen extra woningen te bouwen en Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA neemt ons hierin mee. Het CDA wil meer ruimte om te wonen. Met een grootschalig Nationaal Woonplan wil zij binnen tien jaar 1 miljoen nieuwe en duurzame woningen bouwen. Alle oplossingen zijn denkbaar: van bouwen in het groen tot een compleet nieuwe stad. Ook in kleinere dorpen wil zij meer ruimte voor woningbouw om krimp tegen te gaan, de leefbaarheid te vergroten en te voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners.

Daarna volgt een korte toelichting hierop specifiek voor Friesland door Harry van der Molen die zijn campagne aftrapte over het belang van de Lelylijn.

De komst van de Lelylijn gaat namelijk grote impact hebben op onze overspannen woningmarkt. In dat licht is het nu de hoogste tijd om richting te geven aan de woningbouwprogramma’s van de verschillende aanliggende gemeenten waar ook Smallingerland bij hoort. Want ook hier is de woningnood duidelijk merkbaar, makelaar Albrecht Kok uit Drachten zal ons meenemen in zijn dagelijkse werk. Daarbij zal hij met name inzoomen op wat hij zoal tegenkomt door de overspannen woningmarkt. Hij heeft al lange tijd te maken met het feit dat de vraag naar vooral betaalbare woningen schaars goed geworden is. Hoe dit tij te keren? Het antwoord op deze vraag is volgens hem; bouwen! Zo komen wij richting u met concrete vragen; waar is behoefte aan woningbouw in Smallingerland en waar zien we mogelijkheden om te bouwen en hoe kunnen we dit zo snel en zo goed mogelijk organiseren? Aan welke soort woningen is dan de meeste behoefte en welke mogelijkheden ziet u om dat zo goed mogelijk in te vullen? Bij het beantwoorden van deze vragen is uw hulp nodig en daarom gaat de CDA fractie graag met u in gesprek!

Dit politiek café op 4 maart aanstaande zal digitaal plaatsvinden en u bent van harte welkom om hieraan een bijdrage te leveren, daarom meld u z.s.m. aan via cda@de-voor.nl

Daarna ontvangt u een persoonlijke uitnodiging in de vorm van een link in uw mailbox om zo deel te nemen aan dit politiek café.

Graag tot dan!

Fractie CDA Smallingerland

Karin van der Velde-Ronda

Douwe Hiemstra

Corrie Ponne

Minke de Voor

Sjouke Rijpma   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere info: Karin van der Velde-Ronda, fractievoorzitter 06-28834703

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.