26 november 2021

CDA Smallingerland kiest voor vernieuwing en verjonging

Drachten – Tjebbe van der Meer (30) is als jonge enthousiaste Fries gekozen als
lijsttrekker voor het CDA Smallingerland. De leden stemden donderdagavond tijdens
de ledenvergadering in met zijn benoeming. Tevens is tijdens deze vergadering de
koers ingezet voor vernieuwing en verjonging, waarbij het verkiezingsprogramma
‘Samen sterk voor Smallingerland’ werd vastgesteld.


‘It is in hiele eare, en ferantwurdlikheid om mei alle CDA leden en ynwenners te wurkjen oan
de takomst fan Smellingerlân. Wy hawwe in grut, entûsjast en betûft team,’ aldus de nieuwe
lijsttrekker Tjebbe van der Meer.


Van der Meer geeft aan het echt samen te willen doen, met CDA-leden, ondernemers,
verenigingen en inwoners. Deze prachtige gemeente leefbaar houden, waarbij het goed
wonen en werken is, is belangrijk in een gemeente waarin de samenleving centraal staat.
Niet alleen nu, maar ook de komende jaren.


Naast de benoeming van Van der Meer als lijsttrekker is ook de volledige kandidatenlijst
vastgesteld. Een lijst om trots op te zijn, waarbij gekozen is voor vernieuwing, verjonging en
ervaring. Op de tweede plaats staat Sjouke Rijpma, gevolgd door twee ervaren raadsleden
Minke de Voor en Douwe Hiemstra. Op plaats vijf staat Niels Jacobi. Hij is met zijn 20 jaar de
jongste kandidaat op de lijst. Eeuwe van de Velde, Wim Eilering, Dennis Feenstra, Gijs
Lokhorst en Aukje Boersma maken de top tien compleet.
Smallingerland Samen


Met het verkiezingsprogramma ‘Samen sterk voor Smallingerland’ voert het CDA campagne
in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2022 en wil het CDA werken aan een sterke
samenleving met betrokken verenigingen. Een voorbeeld hiervan is dat dorpsraden en
wijkplatformen een eigen budget krijgen voor initiatieven voor verbetering van de
leefomgeving en de sociale verbondenheid.


De zorg voor elkaar is het fundament van onze samenleving. Hierbij is het belangrijk dat
iedereen zich veilig en prettig voelt in zijn eigen omgeving. We dragen samen de
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen mee kan doen en
ieder mens telt.


Ook de woningbouw krijgt veel aandacht in het programma. Door de hoge woningprijzen
wordt het steeds moeilijker voor starters om een betaalbare woning te vinden. Het CDA wil
een actieplan voor de bouw van klimaatneutrale woningen. Daarnaast moet ook de
woningbouw in de dorpen een impuls krijgen.
Blij met benoeming


Voorzitter Maarten Volbeda is erg blij met de benoeming van Tjebbe van der Meer als
lijsttrekker: ‘Een jonge frisse lijsttrekker met een brede maatschappelijke achtergrond. De lijst
in zijn geheel is een mooie afwisseling van ervaring en enthousiaste jonge kandidaten’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.