29 mei 2018

Koopzondag wordt ingevoerd zonder onderbouwd plan

Tijdens de raadsavond van 22 mei j.l. was een motie over de koopzondag. Aanleiding was een brief van winkeliersvereniging H&I. Het verzoek was met ingang van Simmerdeis op zondag de winkels open te hebben en vervolgens een plan te maken voor een gerichte aanpak en uitvoering van de koopzondag.

Als CDA-fractie kunnen wij ons hier goed in vinden. Immers dit staat bijna letterlijk in ons CDA-verkiezingsprogramma.

Een ingediende motie van ELP, PvdA, VVD, Groen Links, D66, SB had echter maar 1 doel: De koopzondag elke zondag mogelijk maken, zonder enig uitgangspunt of plan. Er werd dus maar 1 element uitgelicht om politiek te scoren. Een paar weken geleden probeerde Smallingerlands Belang een motie over koopzondag 'aan de man te brengen' zonder verdere onderbouwing en deze werd weggehoond o.a. ook door ELP etc.Nu echter ontstond er een vinnig debat tussen met name de ELP en CU (uiteraard bemoeide anderen zich daar ook wel mee).  Om in ijshockytermen te spreken: er werd stevig 'powerplay' gespeeld. Oftewel, wij hebben de meerderheid dus de macht, dus komt de koopzondag er.

Deze manier van politiek bedrijven stuitte ons tegen de borst en past geheel niet in onze visie op SAMEN politiek bedrijven. En daarom hebben wij deze handelwijze niet beloond.  De koopzondag komt er, maar of het goed onderbouwde plan er ook komt betwijfelt het CDA. We willen graag in gesprek blijven met de winkeliers maar ook de andere betrokkenen (werknemers, kerken die van dezelfde parkeerplaatsen gebruik maken, omwonenden etc) om ervoor te zorgen dat de koopzondag door iedereen gedragen kan worden. We zullen hier ons best voor doen de komende periode. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.