25 maart 2018

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

De nieuw gekozen gemeenteraad van Smallingerland is donderdag j.l. geïnstalleerd! 
Dus inclusief uw CDA-vertegenwoordigers Karin van der Velde, Corrie Ponne, Minke de Voor en Hans Doddema. Ook de fractievertegenwoordigers zijn geïnstalleerd en voor onze CDA-fractie is dat Douwe Hiemstra. Douwe is de 1e opvolger en als fractievertegenwoordiger mag hij ook het woord voeren namens de fractie.Na afloop is er de gebruikelijke foto gemaakt in de hal van het gemeentehuis. U kunt de foto hier bekijken. Bij deze gelegenheid heeft Yntze de Vries meegedeeld dat de ELP-fractie als kandidaat informateur Tom Baas heeft benaderd. Tom Baas is voor velen een goede bekende, actief voor de VVD, oud-gedeputeerde in de Staten van Fryslân en waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten.Yntze heeft dit voorgelegd aan alle fractievoorzitters binnen onze gemeenteraad en een unanieme instemming is het resultaat. Een mooie eerste stap om SAMEN ons in te zetten voor de inwoners en ondernemers van Smallingerland.Woensdag 4 april a.s. is de eerste openbare raadsbijeenkomst onder leiding van informateur Tom Baas. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn!De bijeenkomst begint om 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.