29 juni 2020

Perspectiefnota 2020: Niet meer bezuinigingen op de zorg door de gemeente!

Komende dinsdag bespreken we de perspectiefnota in de gemeenteraad, de PPN wordt gebruikt als aanloop voor de begroting van volgend jaar. 

De boodschap van de CDA fractie is: Niet meer bezuinigingen op de zorg door de gemeente!

Het CDA vindt het onverantwoord om nog meer te bezuinigen op het sociaal domein. De CDA fractie vindt het onaanvaardbaar dat een groot deel van de bezuinigingen worden afgewenteld op de zorg voor mensen die onze hulp juist hard nodig hebben. 

Mensen die maar geen baan kunnen vinden, ziek zijn of een beperking hebben of juist mantelzorger zijn of niet kunnen lezen en ga zo maar door. 

En het steekt de CDA fractie bijzonder hard dat het college vraagt om uitbreiding van de gemeentelijke organisatie. Op alle onderdelen waarin mensen direct geraakt worden zal het CDA uiterst kritisch de afweging maken om voor of tegen te stemmen. Want het CDA Smallingerland streeft naar een eerlijk en sociaal beleid voor iedereen.

U kunt dinsdag 30 juni vanaf 14.00 uur de vergadering live volgen via deze link. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.