07 juni 2022

Stand van zaken formatieproces

De afgelopen weken hebben de formerende partijen gesproken over de speerpunten waar zij
afspraken over willen vastleggen in het coalitie akkoord. Dit betreft de speerpunten:
1. Financiën (financiële kader/overkoepelend). 
2. Sociaal Domein
3. Duurzaamheid
4. Economische Zaken
5. Wonen
6. Sport/Cultuur
7. Fysiek Domein
8. Veiligheid
9. Mienskip (overkoepelend, de manier waarop we uitvoering geven aan de inhoud)
We hebben op 18 mei en 19 mei gesproken met (een afvaardiging van) alle fracties van de
niet formerende partijen. Tijdens deze gesprekken hebben wij van hen
mogen ophalen welke onderwerpen hun fracties graag terug willen zien in het coalitie
akkoord. . De door de andere fracties aangedragen punten zullen mee worden gewogen in de afweging van de
formerende partijen, bij de uiteindelijke totstandkoming van het coalitie akkoord.

De planning is dat de formerende partijen op 5 juli a.s. hun coalitie akkoord en beoogde
wethouders kunnen presenteren aan de gemeenteraad.
Namens de formerende partijen,

Geart Benedictus en Gerben Huisman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.