13 maart 2020

Uit de Raad van 10 maart 2020

Ronde Tafel

Voor het onderwerp locatiekeuze scholencomplex Speciaal Onderwijs (Samen Kansrijk) waren er meerdere insprekers aanwezig, te weten Buurtfront, wijkraad Vrijburgh en vertegenwoordiging van Samen Kansrijk. De beoogde locatie (Leisurestrook) kan op veel steun rekenen van betrokkenen, dit in tegenstelling tot de eerdere locatie Vrijburgh. Aspecten zoals veiligheid, verkeer en bouwmogelijkheden zijn meegenomen in het locatieonderzoek.

Debat

Het debat stond in het teken van Oudega aan het water, waarbij veel fracties aangaven vooral de co-creatie tussen het dorp (inwoners en ondernemers) en de gemeente positief vonden. Hoewel het plan een lange aanlooptijd heeft gehad, is iedereen tevreden over het huidige plan wat er ligt. Ook de CDA fractie is tevreden over het proces en de invulling van het plan en complimenteerde de inwoners van Oudega voor hun inzet. Wel geeft de fractie aan aandacht te blijven houden voor de diepgang van het water en de commerciële ruimte invulling. Wethouder Hoekstra complimenteerde ook de betrokkenen bij het plan en zegde toe aandacht te houden voor invulling van de commerciële ruimte en woonbehoefte voor de te realiseren appartementen.

Het Besluit

Tijdens het vragenuur stelde de PvdA vragen over het vervoerbeleid WMO, dit naar aanleiding van de uitzending van radar en de brief van de WMO adviesraad. Wethouder Hoekstra beaamde dat door landelijke en eigen beleidsaanpassing er veranderingen zijn opgetreden. In december 2019 heeft Carins gebruikers van WMO vervoer op de hoogte gesteld van de komende veranderingen en hoe informatie kon worden opgehaald bij de gemeente en Carins. In januari en februari zijn er veel telefoontjes binnen gekomen en deze zijn volgens de wethouder afdoende afgehandeld d.m.v. persoonlijk telefonisch contact vanuit Carins.

 Oudega aan het water: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.