24 juni 2018

Uit de Raad van 12 & 19 juni 2018

Uit de raad: Op 12 juni j.l. stond het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie (ELP/PvdA/VVD/FNP/GL) geagendeerd in de gemeenteraad. Elke fractie kreeg 3 minuten spreektijd om haar mening te geven over dit akkoord. Karin verwoordde het CDA standpunt als volgt: "Het is een akkoord dat volgens de oude politiek tot stand is gekomen en er is een traditionele collegevorming. Dat mag, maar wees er dan open en transparant over", waarbij ze recente besluit over de koopzondag als voorbeeld noemde. "Inbreng van burgers is blijkbaar nog niet gewenst”. Verder benoemde zij o.a. het gemis van de ambitie van een spoorlijn en een snelle glasvezel verbinding in Smallingerland, waar het CDA nu al jaren voor wedijvert. Het akkoord loopt niet over van ambitie en richt zich tot nu toe vooral op lopende zaken. Volgens de grootste partij, ELP, kan dit ook nog niet en komt dit allemaal goed met het uitvoeringsprogramma wat nog volgt. Kritische vragen uit de andere fracties op het akkoord werden door de fractievoorzitter van de ELP vakkundig “politiek” beantwoord, waarbij menig vraagsteller enigszins ontevreden het spreekgestoelte verliet. Uiteraard hebben wij als fractie het nieuwe college veel succes gewenst met de boodschap hen constructief en kritisch te volgen. Met het aanstellen van de nieuwe wethouders en toetredende fractieleden en een afsluitende foto van de gemeenteraad, werd de vergadering afgesloten.

Op 19 juni j.l. stonden voornamelijk financiële stukken en jaarverslagen geagendeerd, waaronder de Concernrapportage kwartaal 1 van 2018. De fractie had hierbij een aantal financiële vragen die wat ons betreft om verheldering vragen. Deze worden doorgeleidt naar het college ter schriftelijke beantwoording. Als belangrijkste thema stond de winkeltijdenverordening op de agenda, dus een besluit om koopzondagen mogelijk te maken in onze gemeente. Tijdens de ronde tafel waren er vertegenwoordigers van onder andere ha&ie (winkeliers), AH/Jumbo, CNV en kerken aanwezig, die elk hun kijk op de zaak gaven en met argumenten voor en tegen kwamen. Deze argumenten liepen uiteen van vrijheid voor de winkeliers, mogelijke parkeer problematiek bij kerken die bij winkelcentra liggen en de noodzaak voor een dag rust in de week. Het voorstel en plan van ha&ie voor de “open zondagen”, zoals zij de koopzondag liever noemen, is als volgt: in het centrum van Drachten elke laatste zondag van de maand en 2 extra zondagen in december van 12-17 uur en Jumbo/AH elke zondag van 11-19 uur. De fractie had hierbij enkele vragen aan de gasten, onder andere over hoe men om wil gaan met medewerkers die niet op zondag willen werken, hoe gaat men specifiek om met de veelal jonge medewerkers van 15-16 jaar en hoe zit het met de toeslagen met werken op zondag? In het debat wat volgde tussen de fracties gaf Minke aan, dat wat het CDA betreft, het plan van ha&ie past in de visie van het CDA: voor verruiming van koopzondagen, maar niet alle zondagen, recht doen aan de wens van de bewoners en onder een aantal voorwaarden. Niet elke zondag open, aandacht en respect voor medewerkers die niet op zondag willen werken en een tussenevaluatie met winkeliers hoe alles in de komende maanden bevalt en gaat. Bij het debat dienden CU en D66 moties en amendementen in, variërend van het later open gaan van de winkels (alles om 12 uur ipv 11 uur) en om de winkeltijdenverordening dusdanig aan te passen dat er echt volledige vrijheid van winkeltijden komt. En met name de motie van D66 om opening te allen tijde mogelijk te maken zorgde voor hectiek, schorsingen, de vraag voor een hoofdelijke stemming en stemverklaringen. Hierbij viel op dat de huidige coalitiepartners FNP/GL tegen de motie waren, terwijl dit wel in het Hoofdlijnenakkoord staat. De motie kreeg echter een meerderheid, waarbij vooral de angst meespeelde dat bij tegen stemmen, de koopzondag voorlopig van de baan zou zijn. Het gevolg was dat alle fracties toch wel schrokken over wat ze nu net hadden besloten. De CDA fractie stelde voor om het besluit uit te stellen en eerst te onderzoeken of volledige opening dag en nacht überhaupt mag en hoe het zit met de openbare veiligheid en orde. Dit voorstel werd niet aangenomen. Gezien het unieke besluit voor volledige openstelling dag en nacht en 365 dagen per jaar zal de burgemeester wel uitzoeken hoe dit allemaal moet. Minke verwoordde het CDA standpunt aan het einde van het besluit: ,,Dit is onverantwoord. Wij hebben als raad geen idee wat hier gebeurt. Het is van God los”. www.lc.nl/friesland/Drachten-%E2%80%98van-God-los%E2%80%99-winkels-247-open-endat-is-uniek-23292041.html

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.