26 september 2020

Uit de Raad van 22 september 2020

Debat

Een belangrijk onderwerp was aan de orde tijdens het debat; de locatie van nieuwbouw zwembad de Welle. Na jarenlange voorbereidingen en vele onderzoeken lag er eindelijk een voorstel van het college. Duidelijk was dat het college de nieuwbouw het liefst zag op de locatie de Tussendiepen, waarbij er wel grond aangekocht moest worden ter waarde van 2,8 miljoen euro. In een levendig debat wisselden partijen standpunten uit, met voors- en tegens van de diverse locaties (Noorderhogeweg, Tussendiepen en Sportlaan). Er lagen 2 amendementen; 1 van de CDA fractie (met voorkeur voor de Noorderhogeweg) en 1 van D66 (met voorkeur van de Sportlaan). Snel werd duidelijk dat alleen de VVD mee ging in het collegevoorstel voor de Tussendiepen. In de bijdrage van de CDA fractie gaf Karin aan dat de fractie blij was dat er eindelijk een besluit werd genomen in dit dossier, dat al te lang op de plank had gelegen. Zij refereerde aan de vele onderzoeken en het feit dat de diverse colleges meerdere malen een andere voorkeurslocatie had opgegeven en dat het huidige college ineens met de Tussendiepen op de proppen kwam. Volgens de CDA fractie een locatie die totaal niet past in het gebied, een extra investering van 2,8 miljoen euro vraagt en een vaag en onzeker toekomstbeeld van gebiedsontwikkeling. Volgens het college kan dit een prachtige ontwikkeling worden met investering van ondernemers op de Tussendiepen. Wethouder van Beek kon ook na vele kritische vragen geen concreet plan van aanpak geven wat dan de bedoeling is en wat dit toekomstbeeld zou zijn. Locatie Noorderhogeweg heeft een goede verkeersinfrastructuur, heeft de ruimte, de grond is van de gemeente en de komst van een zwembad geeft ontwikkelkansen voor verdere Leisure-achtige activiteiten. Locatie Sportlaan was volgens de CDA fractie ook een goede optie, maar hier dient wel extra geïnvesteerd te worden in een veilige verkeersafhandeling. Voor D66 was de Sportlaan de locatie, aangezien hier een goede samenwerking kan komen met huidige sportverenigingen, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een prachtige zichtlocatie. Verder werd als reden gegeven dat het nu eenmaal in hun verkiezingsprogramma stond. GL koos ook voor de Sportlaan vanwege de veilige en logische sportieve samensmelting van verenigingen daar. Zowel D66 en GL gaven aan dat de verkeersafhandeling wel verbeterd moest worden, waarbij werd geopperd om extra verkeersafslagen te maken. De ELP en SB steunden het amendement van de CDA fractie en kozen voor de Noorderhogeweg. Zoals verwacht koos de VVD voor de ondernemers en sprak de voorkeur uit voor de Tussendiepen. Een duidelijke ontwikkelkans voor dit gebied om hier iets moois van te maken. De CU en SP kozen eveneens voor de Sportlaan, zowel Noorderhogeweg en Tussendiepen waren te onzeker. De PvdA had bij alle locaties voors- en tegens, maar na enig aandringen van andere fracties werd de voorkeur toch maar uitgesproken voor de Sportlaan. Het werd duidelijk dat, indien partijen op hetzelfde standpunt zouden blijven, er geen locatie met een meerderheid gekozen kon worden. Er was geen meerderheid voor de Noorderhogeweg, geen meerderheid voor Sportlaan en zeker geen meerderheid voor de Tussendiepen. Een zeer onwenselijke situatie en ook niet uit te leggen naar de bewoners van Smallingerland! Wethouder van Beek prees in zijn betoog alle partijen voor hun inbreng en deed zijn uiterste best om nog stemmen te winnen voor de Tussendiepen. Het was vechten tegen de bierkaai. Als 2e onderwerp in het debat werd het collegevoorstel besproken om de grond op de Tussendiepen (nu in bezit van Philips) te kopen voor een bedrag van 2,8 miljoen, met het achterliggende idee om hier het zwembad te plaatsen. Wethouder Hartogh-Heys pleitte verder voor een strategische aankoop van deze grond, zodat de gemeente zelf kan bepalen wat er met de grond kan gebeuren. Je kunt zelf beter de regie hebben, aldus de wethouder. Ook hier gaf het college ontwikkelkansen te zien met de ondernemers op de Tussendiepen, echter wederom kon het college niet duidelijk maken wat de visie en toekomst dan is. Ook op dit onderwerp kreeg het college niet de handen op elkaar van de raad.

Besluit

In het vragenuur werden er vragen gesteld over de overlast van jongeren in het centrum, waarbij portefeuillehouder Rijpstra aangaf dat politie bezig om de groep in beeld te krijgen en dat er extra wordt gesurveilleerd in het centrum. Ook vinden er gesprekken plaats met ouders van deze jongeren. Bij de stemming over de nieuwe locatie van het zwembad werd als 1e het amendement van de CDA fractie (Noorderhogeweg) In stemming gebracht; dit haalde het niet. Vervolgens werd er gestemd over het amendement van D66 (locatie Sportlaan); hierbij ga Karin namens de CDA fractie een stemverklaring. “Hoewel de CDA fractie een 1e voorkeur had voor de Noorderhogeweg, in het besef dat hier een mooie ontwikkeling mogelijk zou zijn is het is jammer dat deze locatie geen meerderheid krijgt. Met het risico dat er vanavond geen meerderheid voor een locatie komt, kiest de CDA fractie ervoor om voor de Sportlaan te kiezen. Wel dient hier zeer goede aandacht besteedt te worden aan een veilige verkeersinfrastructuur. Het nog langer uitstellen van een keuze brengt de bouw en subsidie vanuit de Provincie in gevaar. Laten we blij zijn dat Smallingerland een prachtig nieuw zwembad krijgt”. Bij de stemming kreeg de Sportlaan dus een meerderheid. Het collegevoorstel om de grond op de Tussendiepen aan te kopen werd verworpen.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.