12 september 2020

Uit de Raad van 8 september 2020

Ronde tafel

Tijdens de ronde tafel stond de locatiekeuze van het nieuwe zwembad op de agenda. Het locatieonderzoek is door het college afgerond en er zijn 3 potentiele locaties (Noorderhogeweg, Sportlaan en de Tussendiepen). Het college stelt in haar voorstel de Tussendiepen voor als de locatie, waarbij de rond nog wel gekocht moeten voor een bedrag van 2,8 miljoen euro. Ruim 20 insprekers waren aanwezig, die bestond uit ondernemers van de Tussendiepen, bezorgde burgers en vertegenwoordiging van Sportbedrijf en de Welle). Argumenten werden op tafel gelegd waarbij bij elke locatie zowel voor- als nadelen werden benoemd. Pleidooi voor locatie Sportlaan is de kans om sport te centreren en een gezamenlijke samenwerking aangaan voor sport. Pleidooi voor de Noorderhogeweg is goede bereikbaarheid en kans om dit gebied verder te ontwikkelen. Pleidooi voor de Tussendiepen is de kans om dit gebied verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk waterfront. Door raadsleden werden vooral vragen gesteld over bereikbaarheid van locaties en concrete plannen van de ondernemers van de Tussendiepen. Duidelijk is dat de duur van ontwikkeling Tussendiepen nog niet heel concreet is. Over 2 weken staat het onderwerp geagendeerd bij het debat en kan hopelijk na talloze jaren voorbereiding en discussie eindelijk een knoop worden doorgehakt over de nieuwe locatie.

Debat

Tijdens het debat werden vragen gesteld over de wijziging van de welstandscriteria Boornbergum-Middelgeast. Sinds de vaststelling van de criteria in 2005 is dit de 3e wijziging. Volgens wethouder Hartogh Heys van de Lier is dit nodig omdat ontwikkelingen en veranderende inzichten in criteria zijn veranderd. GL kwam met een motie om het college op te roepen om tijdens de VNG vergadering op 25 september duidelijk te maken dat de huidige financiering uit het Rijk voor gemeenten volstrekt onvoldoende zijn. De motie werd breed gesteund. Het onderwerp besluitvorming verordening speelautomatenhallen werd van de agenda gehaald, dit i.v.m. technische vragen van de CDA fractie.

Besluit

In het vragenuur stelde de CDA fractie vragen oer de stand van zaken van herindicaties (na het nieuwe vastlegde normenkader door het college voor de zomer). Wethouder Westerink zie dat het proces inmiddels loopt en dat eind december dit zal worden afgerond. De herindicaties worden door een extern bureau gedaan (ivm capaciteitstekort bij Carins). Verder vroeg de CDA fractie voor tijdelijke updates en bijbehorende kosten hiervan. De ELP vroeg naar de stand van zaken van de kerntakendiscussie. Dit is wat blijven liggen bij het vorige college en wethouder van Beek zegde toe in oktober met een procesvoorstel te komen.

 Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad: aangenomen

 Wijziging welstandscriteria Boornbergum-Middelgeast: aangenomen

 Adviesrecht gemeenteraad onder de omgevingswet: aangenomen

 Motie GL: aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma) Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.