17 oktober 2018

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 8 november

Geachte CDA-er, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de aankomende Algemene Leden Vergadering van het CDA-Smallingerland.  

Deze vindt plaats op donderdag 8 nov. in de Brede School de Drait, Flevo 194 te Drachten 

Inloop vanaf 19.30 uur. 

Aanvang vergadering 20.00 uur 

 In deze ledenvergadering zal er, naast het bespreken van een aantal ‘huishoudelijke’ punten, gestemd worden over de volgorde van de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en het Wetterskip Fryslân. Tevens zullen de twee verkiezingsprogramma’s aan de orde komen. Als afdeling zijn we dan in de gelegenheid om eventuele amendementen in te dienen.  

Sander de Rouwe is uitgenodigd om het verkiezingsprogramma van de PS toe te lichten. 

AGENDA 

1.Welkom en opening 

2.Vaststelling agenda 

3.verslag ALV 19-04-2018 

4.Vanuit het Bestuur 

5.Terugblik formatie (Verkiezingen GR2018): 

- toelichting door de onderhandelaars (Karin vd Velde) 

- procedure onderzoek en de aanbevelingen (Wim Eilering) 

6. Verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip 

 - voorstellen Smallingerlandse (PS) kandidaat Anton Meijerman  

stemming volgorde kandidatenlijsten 

7.Pauze 

8.Verkiezingsprogramma’s 

Inleiding op het verkiezingsprogramma PS door Sander de Rouwe 

Bespreking en eventuele amendementen 

9.Campagne 

10.Rondvraag en Sluiting  

Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. 

Indien u een voorstel heeft tot wijziging van het verkiezingsprogramma (amendement) dan vraagt het bestuur om deze voorafgaand aan de vergadering toe te zenden. Dit kan via dtamminga@chello.nl  

Wilt u naar de ledenvergadering komen, maar bent u slecht ter been? Neemt u dan contact op met ondergetekende. Wij zorgen voor vervoer. 

 

Hoogachtend, 

Namens het Bestuur CDA-Smallingerland 

 

Durkje Groen-Tamminga 

 

Bijlage 

  • concept kandidatenlijst Provinciale State 

  • concept kandidatenlijst Wetterskip Fryslân 

  • concept verkiezingsprogramma Provinciale Staten 

  • concept verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 

 

Als u de uitnodiging per post ontvangen heeft en graag een geprint exemplaar van bovengenoemde concepten wilt ontvangen dan graag een bericht via telefoon (of mail) naar: Durkje Groen-Tamminga, tel:06-20203285; dtamminga@chello.nl 

 

De programma’s zijn ook te vinden op de website van CDA Fryslân: www.cda.frl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.