25 oktober 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering CDA Smallingerland 2 november

Geachte CDA-er,
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de aankomende Algemene Leden Vergadering van het CDA-Smallingerland. Deze vindt plaats op maandag 02 november 2020 in Dorpshuis de Wringe,  Middelbuorren 1, 9218 PP Opeinde.
 
In deze ledenvergadering zal, naast het bespreken van een aantal ‘huishoudelijke’ punten, een bestuurswisseling plaatsvinden. Verder zal Harry van der Molen, Tweede Kamerlid voor het CDA, als gastspreker in ons midden zijn.
 
Agenda
 
20.00 uur        1. Opening en welkom door voorzitter                                Maarten Volbeda
                        2. Verslag ALV 21 november 2019
                        3. Fractie-zaken                                                                  Karin van der Velde
                        4. Provinciale zaken                                                            Anton Meijerman
                        5. Bestuurszaken                                                                Maarten Volbeda
                            Benoeming nieuwe bestuursleden:
                            Aukje Boersma, secretaris
                            Aftreden Durkje Groen-Tamminga en Johan Koolhaas
                        6. TK verkiezingen 2021
                             - advies-kandidaten en groslijst
                              -concept verkiezingsprogramma, verzoek bestuur om mandaat van
                                leden.
                          7. Jaarrekening                                                                  Arjen Kaper        
                              (kascommissie Hans Doddema en Ate Johan Travaille) 
                          8. Harry van der Molen over actuele politieke zaken
                          9.  Rondvraag 
22:00 uur          10. Sluiting
 
Hoogachtend,
Namens het Bestuur CDA-Smallingerland
 
Aukje Boersma
Tel.06 23891318
 
I.v.m. de Corona voorschriften dient U vooraf,  per mail aan secretaris @smallingerland.cda.nl, aan te geven of U deze vergadering wilt bijwonen.
Er kunnen maximaal 30 personen (incl.bestuur, fractie en spreker) deelnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.