08 november 2019

Uitnodiging ALV CDA Smallingerland op 21 november 2019

Geachte CDA-er,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de aankomende Algemene Leden Vergadering van het CDA-Smallingerland. Deze vindt plaats op donderdag 21 november in De Arke, Flevo 161 te Drachten.

In deze ledenvergadering zal, naast het bespreken van een aantal ‘huishoudelijke’ punten, een bestuurswisseling plaatsvinden. Verder zal Piet Fortuin, per 1 januari voorzitter van het CNV, als gastspreker in ons midden zijn.

Agenda

19:30   1. Opening en welkom door waarnemend voorzitter Wim Eilering             

2. Verslag ALV-mei 2019             

3. Fractie-zaken             

4. Bestuurszaken

  • Secretariaat
  • Benoeming nieuwe bestuursleden:
    • Maarten Volbeda, voorzitter
    • Johan Koolhaas, lid
  • Aftreden Wim Eilering

 Pauze              

5. Piet Fortuin over actuele politieke zaken             

6.  Rondvraag

21:30   7. Sluiting, gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje o.a. afscheid te      nemen van Wim Eilering

Hoogachtend,

Namens het Bestuur CDA-Smallingerland Durkje Groen-Tamminga

Tel.0512-530321

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.