Douwe Hiemstra

Raadslid

Telefoonnummer: 0512-372577

Email: [email protected]

Portefeuilles:

Frysk taalbelied
Duurzaamheid (ook circulaire economie en milieu)
Klimaatadaptatie
Verkeer en vervoer
Fysieke leefomgeving (inclusief water en riolering)
Lokaal gezondheidsbeleid
Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.