Eeuwe van der Velde

Raadslid

Email: [email protected]

Portefeuilles:

- Personeel en organisatie
- Inwoners centraal en open bestuursstijl : Samenwerking raad/college,
zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg,
kwaliteit burgerparticipatie
- Omgevingswet (omgevingsvisie)
- Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw) 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.