Niels Jacobi

Raadslid

Telefoonnummer: 06-57325631

Email: [email protected]

Portefeuilles:

- Openbare Orde en Veiligheid
- Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming Basisregistratie
Personen (BRP)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart
- Grootschalige Topografie (BGT)
- Voorlichting, communicatie/algemene promotie
- Sport
- Ruimtelijke Ordening
- ICT, informatiebeleid en datagedreven werken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.