Tjebbe van der Meer

Raadslid (fractievoorzitter)

Telefoonnummer: 06-15361387

Email: [email protected]

Portefeuilles:

- Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie
Fryslân, internationale betrekkingen en innovatiecluster Drachten 
- Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân
- Recreatie en toerisme (inclusief aandeelhouderschap HVC en Omrin, nieuwbouw zwembad)
- Economische Zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en
werkgelegenheid)
- Samenwerking Ondernemers, Onderwijs en Overheid (O3)
- Wonen

- Grote projecten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.