Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân, u als lid, van harte uit voor het bijwonen van de algemene Ledenvergadering. We zijn deze ALV te gast bij Rooth Multiservice in Sneek. Een rondleiding door het bedrijf begint om 19.30 uur, koffie en thee om 20.00 uur, start vergadering 20.15 uur.

Inloop 19.15 uur, start 19:30 uur

Locatie:
Rooth Services
Zadelmakersstraat 1
8601 WH  Sneek

Agenda:

19.30 uur Rondleiding door Sibold Jellema, bedrijfsleider Rooth

20.00 uur Koffie /thee

20.15 uur Start vergadering

 1. Opening door de voorzitter, Hans Hettinga
 2. Korte presentatie over het bedrijf waar we te gast zijn, door Sibold Jellema
 3. Vaststellen agenda
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen en verstuurde stukken
 6. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering oktober 2018
 7. Uit de fractie (toelichting door fractievoorzitter Douwe Attema)
 8. Uit het college (toelichting door de CDA-wethouders: Maarten Offinga en/of Gea Wielinga)
 9. Financiën (jaarrekening 2018
  • Kascommissie
 10. Terugblik verkiezingen 2019 (PS, WS)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.