Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân, u als lid, van harte uit voor het bijwonen van de algemene Ledenvergadering (ALV). We zijn deze ALV te gast bij De Boer RVS in Makkum. Een rondleiding in het bedrijf begint om 19.30 uur, koffie en thee om 20.15 uur, start vergadering 20.30 uur

Inloop 19:15 uur, start 19:30 uur

Locatie:
De Boer RVS
Stranwei 1 A
8754 HA Makkum

Agenda:

19.30 uur Rondleiding en korte presentatie over het bedrijf waar we te gast zijn, door Melle de Boer

20.15 uur Koffie /thee

20.30 uur Start vergadering

 1. Opening door voorzitter Hans Hettinga
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 11 april 2019 (zie hiernaast)
 6. Uit de fractie, toelichting door fractievoorzitter Douwe Attema
 7. Uit het college, toelichting door de CDA-wethouders: Maarten Offinga en/of Gea Wielinga
 8. Financiën, begroting 2020
 9. Ledenwerving
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.