25 juni 2019

Ambitiedocument Het Friese IJsselmeerkustgebied.

In de commissie Bestuur en financiën is afgelopen donderdag 20 juni het Ambitiedocument Het Friese IJsselmeerkustgebied besproken. Rust, Ruimte & Reuring in een veranderende wereld, dat is waar dit ambitiedocument over gaat. Het bevat een beschrijving die op hoofdlijnen weergeeft welke factoren van invloed zijn geweest op de vorming van “ús provinsje”, hoe we hier nu mee omgaan en waarom deze dienen als uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkelingen.

Doel van dit ambitiedocument is om de identiteit van het gebied te beschrijven en te versterken, door in te spelen op kansen door toekomstige ontwikkelingen. De gemeente wil daarbij, in samenwerking met maatschappelijke partners, komen tot een adaptief investeringsprogramma tot 2050. Dit gaat via vijf thema’s: Water, Cultuur, Natuur, Energie en de roergang der Economie. Via het People-Planet-Profit model wordt de verantwoordelijkheid voor mens, natuur en economie aan de thema’s verbonden.

Om de ontwikkeling van onze ambities op een gestructureerde en verantwoorde wijze te organiseren werkt de gemeente samen met de Provincie Fryslân, het waterschap, en de buurgemeente de Fryske Marren. De focus ligt op realisatie, samenwerking en begrijpbare goed onderbouwde efficiënte processen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij aanpalende opgaven en programma’s. Het gaat om een plan tot 2050 waarbij het Rijk in de financiering een grote rol speelt.

Douwe Attema
fractievoorzitter CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.