10 oktober 2019

CDA-er Anneke Koster: een drijvende kracht van het platteland

CDA-raadslid Anneke Koster uit Oppenhuizen maakte vanuit diverse plattelandsactiviteiten de overstap naar de raad van Súdwest. Ze vertegenwoordigt haar partij ook in de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO). ,,Persoonlijk vind ik dit de meest boeiende commissie met veel variatie en het rechtstreekse contact met de inwoners”, zegt ze.

Belangrijke ervaring deed Koster op in het bestuur van Doarpsbelang Top en Twel, dat met steun van Feriening Lytse Doarpen een toekomstvisie maakte. Dit wekte de belangstelling van andere dorpen. Koster verbreedde haar netwerk en werd in 2001 gevraagd als themalid dorpsbelangen voor het gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân. Er waren veel Europese-, Rijks- en provinciale subsidiegelden beschikbaar voor allerlei projecten op regionaal- en dorpsniveau.

,,Tot 2012 ging het om circa vijftig projecten per jaar, die goed waren voor een totale investering van meer dan tien miljoen. Dat werd allemaal gerealiseerd in overleg met de regio en de inwoners”, aldus Koster. In opdracht van de provincie maakte ze in 2013 als freelancer de projectenmonitoring Plattelânsprojekten Zuidwest-Fryslân. ,,Eerder had ik mij, in samenwerking met Partoer, beziggehouden met de Inventarisatie Vitale Dorpen Zuidwest-Fryslân waarmee de leefbaarheid van de regio in beeld werd gebracht.” Koster participeerde in dit onderzoek en sprak met tientallen Doarps- en Stêdsbelangen om gegevens te verzamelen.

Hoewel Koster reeds in 2011 bestuurslid werd van CDA Súdwest-Fryslân en lid was van de raadscommissie Boarger en Mienskip, maakte ze in 2014 de overstap naar de gemeentepolitiek. ,,De keuze was weloverwogen. Ik kom uit een christelijk nest en de kernwaarden van het CDA spreken mij het meest aan.” Ze maakte haar debuut in de raad van Súdwest, waarna in 2017 een tweede raadsperiode volgde. Op dat moment werden door de herindeling vijftien dorpen van Littenseradiel aan onze gemeente toegevoegd. Voor Koster was dat bijzonder, want hier ligt haar afkomst. ,,Ik ben namelijk geboren aan de Slachte tussen Reahûs en De Kliuw, volgde de lagere school in Hidaard, ging naar de kerk in Easterein en de mulo in Wommels. Het is een voorrecht om nu raadslid te zijn van dit gebied.” Koster voltooide nog een hbo-opleiding Toerisme en Recreatie, en werkte twintig jaar in de reiswereld.

Het CDA is met tien zetels veruit de grootste partij in de raad. ,,Dat biedt het voordeel dat onze partij altijd present is bij de vergaderingen van dorps- stads- en wijkbelangen. In onze fractie wordt veel gediscussieerd over de vaak ingewikkelde thema’s waarover we een zorgvuldige afweging maken”, licht Koster toe.

Ze vertelt over haar brede interesse voor de samenleving, “ús mienskip”. Koster richt zich daarbij op de vraag welke elementen de mienskip leefbaar houden en is zich daarbij zeer bewust van het gegeven, ,,dat onze samenleving verandert, de mienskip individualistischer wordt en de sociale cohesie minder. En dat terwijl we elkaar in die veranderende maatschappij heel hard nodig hebben”, aldus de gedreven CDA-er.

Als raadslid gaat ze daarvoor in gesprek met mensen uit alle geledingen. ,,Van boeren tot middenstanders, van mensen uit de dorpen tot inwoners uit de wijken, van jong tot oud. Immers, meer betrokkenheid leidt tot meer draagvlak.” In dit kader wijst Koster op de komst van de nieuwe omgevingswet, die op de agenda staat van DSO. ,,Hierbinnen laten we inwoners meedenken en meepraten over hoe hun eigen leefomgeving eruit moet komen te zien.”

Binnen DSO zijn ruimtelijke ordening, vergunningen, verkeer en vervoer, openbare werken, water en duurzaamheid en wonen, belangrijke thema’s. De CDA-er wijst verder op Regionale Energie Strategie (RES), die elke gemeente in Nederland duurzamer moet maken. ,,Hier heeft de keuze voor windmolens en zonnepanelen natuurlijk alles mee te maken. Ook wijs ik op de woningbouw, die weer volop in de lift zit. Meer bouwen is nodig. De mensen staan te springen om nieuwe woningen en om door te stromen naar andere woningen.” Koster is eveneens nauw betrokken bij de problematiek rondom Nij Ylostins in IJlst en de verkeersperikelen bij de afslag Houkesloot aan de A7.

De politieke loopbaan van Koster heeft een consistente koers en ze kent het belang van kleinere en grote initiatieven en projecten uit de dorpen en de wijken tot in de haarvaten. ,,De inzet van burgers is daarin heel belangrijk. En als ik daar een klein steentje aan bijdraag, haal ik er veel voldoening en plezier uit.”

Wiebe Dooper

Bron: Sneeker Nieuwsblad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.