Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân, u als lid, van harte uit voor het bijwonen van de algemene Ledenvergadering.

Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur

Locatie:

MFC  De Mande
Tramstrjitte 2a
8771 RS  Nijland

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda huishoudelijk deel van de vergadering
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en verstuurde stukken
 5. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering oktober 2017
 6. Terugblik Gemeenteraadsverkiezingen 2017 en coalitievorming (door campagnevoorzitter Marten Hoekstra en de CDA-wethouders: Maarten Offinga of Gea Wielinga)
 7. Uit de fractie en de raad (door fractievoorzitter Douwe Attema)
 8. Financiën
  Financieel resultaat 2017 t.o.v. 2016

  Korte pauze

 9. Gastspreker: Sander de Rouwe
  gedeputeerde bij provincie Fryslân en informateur gemeentebestuur Súdwest-Fryslân
 10. Afscheid voormalig fractieleden Jentje Steringa en Pieter Dijkstra
 11. Afscheid bestuursleden Samantha Jansma, Marius Kastelijn en Matthijs Beute
 12. Rondvraag
 13. Sluiting


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.