20 februari 2017

Het CDA Súdwest-Fryslân bereidt haar verkiezingsprogramma voor.

Een deel van de gemeente Littenseradiel komt op 1 januari 2018 bij onze gemeente Súdwest-Fryslân. Daarom zijn er dit jaar op woensdag 22 november 2017 verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van onze gemeente Súdwest-Fryslân. Het CDA Súdwest-Fryslân is nu al gestart met de voorbereidingen om tot een goed verkiezingsprogramma te komen. Dit programma wordt op de ledenvergadering van dinsdag 20 juni vastgesteld. De Programmacommissie vraagt de leden van CDA Súdwest-Fryslân mee te denken aan samenstellen van een goed verkiezingsprogramma.

De leden kunnen daarvoor bouwstenen, ideeën, meningen etc. door geven. Gea Akkerman-Wielinga is voorzitter van de Programmacommissie: “Het verkiezingsprogramma dat op 20 juni wordt vastgesteld wordt zo een door onze leden gedragen programma zijn. Ook moet het voldoende bouwstenen en inhoud hebben voor de coalitieonderhandelingen om zo richting te geven aan de nieuwe bestuursperiode vanaf 1 januari 2018. En niet minder belangrijk: Voor de verkiezingen op 22 november moeten kiezers snel inzicht krijgen in de plannen van het CDA - en enthousiast worden!”

“Wij vragen u en stellen u dus in de gelegenheid om uw mening, ideeën, en zaken die u belangrijk vindt, aan ons door te geven. U kunt dan denken aan onderwerpen als economie, samenleving, zorg voor elkaar, familie en gezin, gemeentefinanciën, zorg, relatie inwoners–gemeente, etc.”

Graag ontvangen wij uw bijdrage voor ons verkiezingsprogramma, in verband met de planning, uiterlijk 18 maart. Dit mag naar het email adres douweattema@hetnet.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.