02 juni 2017

Maarten Offinga en Gea Akkerman aanvoerders lijst CDA Súdwest-Fryslân

Maarten Offinga uit Workum is namens CDA Súdwest-Fryslân de nieuwe lijsttrekker bij de komende herindelingsverkiezingen in Súdwest-Fryslân en deel van Littenseradiel. Zijn collega-wethouder Gea Akkerman uit Sneek is de nummer twee op de lijst, gevolgd door de huidige fractievoorzitter Douwe Attema uit Heeg.

Offinga krijgt de unanieme voorkeur van de vertrouwenscommissie en van het bestuur van het CDA Súdwest-Fryslân. Het CDA heeft met Offinga een robuust boegbeeld. Hij staat bekend om zijn gedreven inzet voor het welvaren van de gemeentelijke samenleving en van het bedrijfsleven. Daarnaast staat Offinga voor een degelijk beheer van de gemeentefinanciën; de gemeente Súdwest-Fryslân staat er momenteel financieel goed voor. Ook maakt hij zich sterk voor de nieuwe sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Zijn missie is en blijft o.a.: ”Werken aan werkgelegenheid.”

Op plaats 2 staat Gea Akkerman. Akkerman heeft algemeen veel respect verworven met de manier waarop ze de zorg heeft georganiseerd in Súdwest-Fryslân. Haar aanpak geniet veel bewondering, in onze gemeente en in Fryslân. Duidelijk merkbaar is, dat de menselijke maat en goede zorg voor ouderen voor haar zeer hoge prioriteit heeft. Daarnaast heeft Akkerman in de afgelopen jaren laten zien hoe complexe contractonderhandelingen rondom de woningbouwprojecten Houkepoort en Harinxmaland gedegen konden worden opgelost. Ook de woningbouw in de gemeente is weer aangetrokken. In de komende periode willen Maarten Offinga en Gea Akkerman onder andere het accent gaan leggen op het thema: “Duurzaamheid in de woningbouw”, als een belangrijk politiek CDA-thema.

Douwe Attema is als huidige fractievoorzitter van CDA Súdwest-Fryslân een bekend en vertrouwd gezicht en is daarnaast een aansprekend en toegankelijk persoon. Zijn harmoniserend, verbindend en sturend vermogen werd door de vertrouwenscommissie eensluidend geconcludeerd.

In de Algemene Ledenvergadering van 20 juni as. zullen de leden van het CDA zich uitspreken over deze keuze gemaakt door bestuur en vertrouwenscommissie.

De herindelingsverkiezingen vinden plaats op 22 november 2017.

CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.