26 juli 2017

Groen licht voor integraal plan Workum

Zwembad, Sporthal, twee nieuwe Scholen, Infrastructuur en communicatie

Wat een mooie plannen voor Workum en omgeving. Dit plan is niet vanzelfsprekend, er is veel aan vooraf gegaan. Een aantal jaren geleden is de discussie begonnen over zwembaden en voor Workum zijn er in de loop van de tijd meerdere onderwerpen bij gekomen. Voetbalvelden, kleedaccommodaties, kantineopbrengsten, twee nieuw scholen naast de al bestaande nieuwe school, infrastructuur, veiligheid, duurzaam bouwen. Lukt het met de exploitatie? Toen het spannend werd gingen mensen zich aanmelden om mee te denken. Samen, van onderop zijn er plannen gemaakt, de gemeente heeft dit begeleid maar de energie kwam uit de gemeenschap. Dit moet toch door kunnen gaan?  Er is gesproken over het aantal vrijwilligers wat nodig is en hoe je deze enthousiast houdt. De samenwerking tussen de professional en de vrijwilliger. Waar ligt een kantelpunt van veiligheid en werkbaar houden. Komt het wel goed met de financiën?

Als CDA zijn we dan ook verheugd hoe dit plan tot stand is gekomen en waar we dan nu staan. Laten we helder zijn, er is veel geld mee gemoeid. Maar door met elkaar op te werken, met elkaar in gesprek te gaan en te blijven ligt hier nu een gedegen plan wat een mijlpaal voor Workum en de hele brede omgeving is. De uitvoering is later dan gepland, maar door de aanpassingen en de vernieuwde inzichten is het nu wel een plan wat uitvoerbaar en haalbaar is. Dat het dan ook duurder uitvalt is jammer maar wel uit te leggen naar onze achterban. Als we het nu doen moet het ook goed.

Kritisch aandachtspunt blijft de exploitatie en het vele geld wat er mee is gemoeid. Het CDA zal het proces serieus blijven volgen, we vertrouwen erop dat dit een gezamenlijke opdracht voor ons allen is.

Complimenten en respect voor alle inzet en werk dat nu al is verricht. De voetbalvereniging heeft in moeten leveren, maar door de afstemming en goede communicatie is men eruit gekomen. Het is nu een win-winsituatie voor allen. Wij wensen de drie scholen, sportverenigingen van de sporthal, het zwembad, de voetbalverenigingen en alle vrijwilligers heel veel succes met deze unieke samenwerkingsverbanden. Súdwest-Fryslân krijgt er in de nabijheid van de doorgaande Sudergoawei weer een parel bij!!

Waar in de wijde omgeving iedereen van mee profiteert. Wij zijn er blij mee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.