09 april 2012

Afscheid van Gerard Huitema als raadslid

Een jaar geleden werd Gerard Huitema getroffen door een herseninfarct en stond zijn wereld op z`n kop. In het afgelopen jaar heeft hij de primaire beginselen van lopen, werken met de handen en het spreken weer eigen moeten maken. Hij maakt samen met zijn gezin daarin goede vorderingen, maar hij realiseer zich, dat hij moet leren leven met een beperking.

De afgelopen tijd heeft hij samen met zijn gezin nagedacht over de toekomst in relatie tot het politieke ambtswerk als raadslid van deze gemeente Súdwest Fryslân. Hij is tot de conclusie gekomen, alhoewel met spijt in zijn hart, dat het voor hem en zijn gezin beter is om als raadslid te stoppen.

 

Wil hij het raadlidmaatschap goed uitvoeren, dan vergt dit naast tijd ook veel van zijn fysieke en psychisch vermogen. In dit kader kiest hij vooralsnog voor rust en ruimte om samen met zijn gezin, zich te oriënteren op de toekomst om te groeien naar de “oude” Gerard.

Gerard heeft aan de burgemeester Hayo Apotheker verzocht om hem als raadslid ontslag te verlenen. 
Gerard heeft zich dienstbaar opgesteld naar de maatschappij omdat hij zich realiseerde, dat hij als volksvertegenwoordiger een belangrijke en zware taak had te vervullen. 
Hij dankt een ieder die hem het vertrouwen had gegeven, de fractieleden en de raadsleden voor de leerzame en inspirerende momenten als raadslid. 
Wij zullen Gerard in de raad missen, maar als CDA er zullen we nog lang van hem mogen genieten.

Pieter Dijkstra zal Gerard in de raad voor het CDA opvolgen. 
Als fractie begrijpen we en respecteren we het besluit van Gerard. Wij wensen hem en zijn gezin alle goeds en Gods nabijheid toe.

Namens de CDA fractie en de CDA wethouders
De fractievoorzitter Hans Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.