25 juni 2019

Bediening fietspont Gaastmeer–It Heidenskip gegarandeerd (update)

Het CDA Súdwest-Fryslan heeft op donderdag 20 juni vragen gesteld over de bediening van de pont tussen Gaastmeer en It Heidenskip. Menno Sappé heeft tot en met vorig jaar de pont bij de Yntemasleat bediend. Dit jaar verzorgt dorpsbelang Gaastmeer de bediening met een groot aantal vrijwilligers. Het blijkt een hele opgave om elke keer een goed pontrooster op te stellen, reden voor dorpsbelang om zich zorgen te maken wat de continuïteit betreft.

Deze pont heeft een grote toegevoegde waarde in het toeristisch aanbod van onze gemeente

Gaastmeer is van mening dat de gemeente een rol heeft in de continuïteit van het varen van de pont, vooral in de zomermaanden. De fietsroute Gaastmeer-It Heidenskip-Workum vv. is een erg aantrekkelijke fietsroute en wellicht zelfs één van de mooiste fietsroutes in onze gemeente. Het CDA vindt dat deze pont een grote toegevoegde waarde heeft in het toeristisch aanbod van onze gemeente en dat we moeten voorkomen dat de bediening spaak loopt.

Het gemeentebestuur is inmiddels op de hoogte van de zorgen van Gaastmeer en heeft, bij monde van wethouder Maarten Offinga, het CDA verzekerd dat de gemeente er alles aan zal doen om de continuïteit wat de pontbediening betreft veilig te stellen. Het College is niet voor bediening van de pont door medewerkers van de sociale werkvoorziening Empatec, omdat het ook om zaken als veiligheid en gekwalificeerde mensen gaat. Wellicht kan de naast wonende boer, de pont gaan bedienen. Het college heeft toegezegd in te staan van een adequate bediening.

Update 17 juli: Ondertussen hebben zich voldoende mensen als vrijwilliger aangemeld, waarmee de bemensing van het pontje gewaarborgd is. Een compliment aan al deze vrijwilligers!

(foto: Ida Hylkema)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.