08 juni 2019

CDA-er Attema verdedigt algemeen belang Súdwest

Tijdens het bespreken van de kadernota in de raad donderdag juni maakte CDA-fractievoorzitter Douwe Attema duidelijk dat het niet alleen om Sneek draait in Súdwest. Deze opstelling is kenmerkend voor het CDA, dat een grote aanhang op het platteland heeft.

Tegenover de verzwakking van de kade aan de Looxmagracht, memoreerde Attema het inzakken van een kade in Gaastmeer. Daarnaast sprak hij over een overcapaciteit van sportvelden in Súdwest. Volgens Attema komt de sportcarrousel in Sneek tot een einde, doordat voetbalverenigingen zelfstandig willen blijven. En voor wat betreft nieuwe plannen van Sneker sportverenigingen is de financiële ruimte vanuit de gemeente beperkt.

Ten aanzien van de hockeyvereniging betekent dit maatwerk. Het is de vraag nu waar het derde hockeyveld wordt gerealiseerd, stelt de CDA-er.

Attema benadrukte verder overleg tussen boeren, LTO en andere partners in de landbouw. In deze context wees hij ook op de publieke opinie die zich herhaaldelijk negatief over boeren uitlaat. In de tekst van een ingediende motie door Attema, citeerde hij gedeputeerde De Rouwe dat “Fryslân veel meer kan en moet doen om geld uit Europa te halen”.

De motie waarin Attema het college oproept om breder te kijken naar financiële middelen in overleg met de provinsje en andere gemeenten, werd unaniem aangenomen.

[Bron: Bolswards Nieuwsblad]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.