Mede dankzij de politieke inzet van het CDA Súdwest-Fryslân krijgen de “knechtenwoningen” in Woudsend de gemeentelijke monumentenstatus en blijven zo behouden voor de toekomst.

In juni 2021 ontving de gemeenteraad een mail van de Historische Kring Woudsend omdat ze zich ernstig zorgen maakte over de plannen om een rijtje voormalige “knechtenwoningen” aan de Gloppe te slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. De woningen horen vanouds bij de houtzaagmolen “De Jager” en zijn nu onderdeel van zeilschool “Het Molenhuis”

Het complex is het enige molencomplex in Nederland dat in deze originele staat bewaard is gebleven en derhalve cultureel erfgoed. De Historische Kring vindt samen met veel omwonenden en inwoners dat het een onacceptabele inbreuk op het cultureel historisch karakter van Woudsend betekent. Men verzoekt om de 7 woninkjes een beschermde status te geven.

De CDA-fractie is de enige fractie die reageert op de noodkreet uit Woudsend

De CDA-fractie is de enige fractie die reageert op de noodkreet uit Woudsend en stelt vervolgens schriftelijke vragen aan het college en stelt het later wederom aan de orde in de DSO-commissievergadering van 2 november. Inmiddels heeft het eveneens de aandacht getrokken van de pers en komt het regelmatig in de publiciteit.

De gemeente wil aanvankelijk nog de sloopvergunning verlenen waartegen het lokale actiecomité Behâld de Gloppe stevig in het geweer komt. Meerdere partijen doen onderzoek en brengen na onderzoek eveneens een positief advies uit. Tenslotte oordeelt de welstandscommissie Hûs en Hiem dat de 7 woningen moeten blijven. Het college besluit daarna besloten om dit advies over te nemen en maakt eind januari 2022 bekend dat de 7 knechtenwoningen de gemeentelijke monumentenstatus krijgen.

Anneke Koster,
Raadslid CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.