01 april 2016

CDA pleit voor integrale visie op gemeentefinanciën

De CDA-fractie heeft in de raad gepleit om tot een integrale visie te komen op de gemeentefinanciën. In de commissie Bestjoer en Finansjes spelen de gemeentelijke financiën een grote rol. Zoals iedereen weet zijn de geldmiddelen krap en er is nog zoveel te wensen.

Dat betekent dat we geen ad hoc besluiten willen. De raad gaat hier in mee. We kiezen ervoor om in één keer te discussiëren over onze ambities en de daarbij benodigde gelden, nieuwe besparingsmogelijkheden en de onvermijdelijke aanslagen op onze gelden.

Dat biedt ons de beste kans om tot de juiste afwegingen te komen. Voor de zomer vakantie gaan we een aantal belangrijke keuzes maken. Iedere bijdrage in deze discussie is welkom, wij horen graag van u.

Hans Hettinga
Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.