14 maart 2015

CDA stemt in met nieuwe vaarroute bij Westhem

In de raadsvergadering van 19 februari heeft de CDA fractie ingestemd met de financiering van de ‘Reidmarroute’ bij Westhem. Deze vaarroute is bedoeld voor het elektrisch varen. Het gaat om herstel van een al jaren lange afgesloten boezemvaart die de verbinding vormde tussen de Bolswardervaart en de Reidmar aan de noordkant van de Oudegaasterbrekken .Een actieve werkgroep uit Westhem en Blauwhuis heeft lang (13 jaar !) aan het herstel van de vaarroute gewerkt.De route is destijds, ten tijde van de schaalvergroting in de landbouw,  afgesloten van de Friese boezem.

Onze gemeente Súdwest Fryslân stelt een aantal percelen beschikbaar voor andere projecten in de omgeving (ten oosten van Sneek). De provincie Fryslân draagt € 625.000,- bij, met andere woorden het kost de gemeente niet direct geld.

De fractie heeft ook ingestemd vanwege de positieve geluiden uit Bolsward, immers dit heeft ook raakvlakken met het Masterplan Bolsward.

De planning is dat volgend jaar met de aanleg wordt begonnen, alle bruggen krijgen dan een vrije doorvaarthoogte van 1,50 meter.

Douwe Attema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.