07 augustus 2020

CDA stemt in met plannen voor starters en seniorenwoningen Koudum

Er ligt een initiatief om in Koudum 21 woningen te realiseren. Er worden 3 vrijstaande levensloopbestendige woningen aan de Wetterbies gerealiseerd, aanvullend op de bestaande bebouwing. Daarnaast worden er op de locatie van de voormalige basisschool aan de Onderweg en Vermaningsweg 18 woningen gerealiseerd. Deze 18 woningen bestaan uit appartementen voor starters en senioren en hebben de verschijningsvorm van geschakelde woningen met kap.

Onze woordvoerder Bauke Dam van de CDA-fractie hierover:
“Er is hier sprake van inbreiding, oftewel ruimte benutten in de dorskern. En het is gericht op de lokale vraag wat betreft het type woningen. Zo zien we het graag. Het is dan ook mooi om te zien dat er in Koudum iets uit de grond komt en dat het eerste plan ook is aangepast naar de daadwerkelijke behoefte. Oftewel woningen voor starters en senioren.
We zien graag dat plannen voor woningbouw van onderen op komt en niet door grote ontwikkelaars die bouwen voor snelle winsten. In dit geval is de ontwikkelaar goed in gesprek geweest met het dorpsbelang en heeft geluisterd naar de wens van het dorp. Wat heeft geresulteerd in de mooie schetsen die er nu liggen. CDA SWF heeft dan ook ingestemd met het startdocument voor de ontwikkeling van 21 woningen op de Welle en de Wetterbies te Koudum.”

Lees hier het raadsvoorstel: https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/746121/Kommisje%20Doarp%2C%20St%C3%AAd%20en%20Omkriten%2022-06-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.