19 november 2010

CDA Súdwest Fryslân: Geen dubbele premie AV Frieso

Bij de herindeling zullen mensen met een uitkering en minima in Sneek en Wymbritseradiel in één maand twee keer premie moeten betalen voor hun AV Frieso zorgverzekering. Sneker CDA-raadslid Petra van den Akker heeft de wethouder gevraagd hiervoor andere mogelijkheden te zoeken.

Naar aanleiding van opmerkingen van één van de leden van de cliëntraad WWB van Sneek/Wymbritseradiel heeft het Sneker CDA raadslid Petra van den Akker afgelopen dinsdag bij de commissie Onderwijs en Welzijn vragen gesteld aan de wethouder over de AV Frieso zorgverzekering. Door de fusie van de vijf gemeenten moet het beleid van de verschillende fusie partners geharmoniseerd worden. Zo ook het beleid rond de AV Frieso.

Op dit moment worden door de gemeenten Sneek/Wymbritseradiel iedere maand de premie van de AV Frieso zorgverzekering betaald. Dit gebeurt door inhouding van de premie achteraf, op de uitkering van de cliënten. Bij de drie andere fusiegemeenten moet de premie vooraf worden betaald. Door harmonisatie worden de betalingen gelijk getrokken. Dit heeft gevolgen voor de cliënten uit Sneek en Wymbritseradiel. Zij moeten een maand premie inhalen, met andere woorden in één maand twee keer premie betalen.

Petra van den Akker zegt hierover: ‘Voor mensen met een uitkering en minima gaat het om grote bedragen. Het lijkt ons niet goed om deze mensen in een keer een dubbele premie te laten betalen. Het is niet de bedoeling dat deze groep wordt benadeeld door de fusie. Er moeten mogelijkheden te vinden zijn om dit netjes op te lossen, bv door de dubbele premie in termijnen af te laten betalen’.

Daarbij heeft het raadslid gevraagd naar het verrekenen van de premie voor de AV Frieso zorgverzekering. Op dit moment wordt het bedrag direct ingehouden op de uitkering. Er bestaat een mogelijkheid dat dit in de nieuwe gemeente per incasso gaat. Als er sprake is van incasso is er kans op premieachterstanden. Petra van den Akker: ‘Ik heb tijdens de vergadering gepleit voor het direct verrekenen op de uitkering, dit kan een hoop ellende voorkomen’. De wethouder heeft beloofd om de problematiek rond de harmonisatie van de AV Frieso zorgverzekering opnieuw te bespreken in het overleg met de cliëntraad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.