24 februari 2014

CDA Súdwest-Fryslân verbijsterd over Windpark keuze Provincie Fryslân

Vrijdagmiddag heeft Provinciale Staten besloten de Structuurvisie IJsselmeer in procedure te brengen waarin ruimte is opgenomen voor een Mega Windmolenpark.

 

Deze besluitvorming staat haaks op het standpunt van de gemeenteraad Súdwest-Fryslân. Donderdagavond heeft de gemeente van Súdwest-Fryslân onomwonden aangegeven geen Windmolenpark in het IJsselmeer te willen. Diverse maatschappelijke organisaties, initiatiefgroepen en inwoners  van de verschillende dorpen/steden langs de IJsselmeer kust, zijn tegen een Megawindmolenpark. Er is een brede maatschappelijke weerstand tegen het park, werd donderdag door de Raad geconstateerd.

 

“Het CDA Súdwest-Fryslân maakt zich grote zorgen over de negatieve werkgelegenheidseffecten, door de komst van het Windmolenpark langs de IJsselmeer kust”, stelt fractievoorzitter van het CDA Hans Visser. “De keuze van de Provincie om de procedure te starten kan volgens globale schattingen 600-1000 banen in de recreatie en Horecasector gaan kosten. Voor ons als CDA is dit onverteerbaar”. Recron becijferde deze week dat door aanleg van  Windmolenparken langs de Hollandse kust, 6000 banen verloren gaan. Alarmerende cijfers die haaks staan op de ambitie “Wurkje-Foar-Fryslan”. Deze week zullen wij spoed overleg hebben met de CDA Statenfractie.

 

Door de gedeputeerde is opdracht gegeven aan “Fryslân foar de Wyn”, om met alternatieven te komen waardoor het keuze aanbod wordt vergroot en er meer draagvlak en participatie kan ontstaan. “Volgens mij is de provincie de regie kwijt op het Windmolendossier”, stelt Fractievoorzitter van het CDA Hans Visser. “Een zwalkend beleid, geen regie, geen gezamenlijk overleg, maar domweg aangeven dat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân niet de volksvertegenwoordigende partij is, maar de provinciale staten. Ongehoord en arrogant tegelijkertijd om de eerste bestuurslaag, die dicht tegen de bevolking zit, te negeren en te verwijzen naar de reservebank. Zo ga je niet om met bestuurders”, stelt fractievoorzitter van het CDA Hans Visser. Het zou getuigen van wijsheid en respect als de provinciale staten wel het overleg zoekt met de gemeenteraad en niet ingaat op de houding van de gedeputeerde.

 

De rekening van 530 MW wordt nu volledig betaald door de inwoners van Súdwest-Fryslân. Voor het CDA is dit onverteerbaar. Met de keuze om de Structuurvisie procedure te starten, lijkt het wel of de Provincie Fryslân de stem van het volk en gemeenteraad negeert. Onbegrijpelijk en heel pijnlijk in een tijd dat juist “samenwerking wordt gepredikt”. We mogen de Culturele hoofdstad verlichten en zelf de energierekening betalen. Wij roepen onze wethouder op, om komende week een spoed overleg te hebben met de gedeputeerde en uitleg te vragen over de beslissing van Gedeputeerde Staten.  

 

 

CDA fractie Súdwest-Fryslân 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.