21 mei 2012

Coma zuipen in Nederland neemt toe

Naar aanleiding van het rapport “Alcoholintoxicatie bij jongeren in Nederland” heeft het CDA Súdwest-Fryslân gevraagd aan de wethouder hoe de situatie in de gemeente is en wat er in de gemeente tegen alcoholmisbruik door jongeren gedaan wordt.

 

Twee weken geleden was het weer volop in het nieuws, coma zuipen in Nederland neemt verder toe. De aanleiding van dit nieuws was de presentatie van het rapport Alcoholintoxicatie bij jongeren in Nederland (geschreven door o.a. Nico van der Lely, kinderarts). Het rapport geeft weer hoeveel jongeren (10 t/m 17 jaar) er vanaf 2007 jaarlijks opgenomen worden in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging. In 2007 ging het om 297 jongeren en dit aantal loopt ieder jaar op met in 2011 het trieste cijfer van 762 jongeren. Het rapport geeft daarbij aan dat deze aantallen een onderschatting is van het werkelijke aantal alcoholintoxicaties bij jongeren. Dit komt doordat niet alle gevallen in het onderzoek worden betrokken. Jongeren die buiten het ziekenhuis door een huisarts worden behandeld of in het ziekenhuis door een reguliere arts worden behandeld zijn niet meegeteld.

Uit het rapport blijkt verder dat de jongeren uit alle provincies van Nederland komen. De jongeren vallen niet in de categorie ‘probleem jongeren’ maar is een afspiegeling van de gemiddelde jongere in Nederland. Het aantal jongens verschilt niet ten opzichte van het aantal meisjes. De leeftijd van de jongeren varieert tussen de 10 en 17 
jaar. Gemiddeld zijn de jongeren iets ouder dan 15 jaar. Het rapport laat zien dat in de jaren 2009 en 2010 een stijging van de gemiddelde leeftijd te zien was van de opgenomen kinderen van 15,0 jaar in 2008 naar 15,2 jaar in 2009 tot 15,6 jaar in 2010 hetgeen gunstig was. Deze trend is echter doorbroken; de gemiddelde leeftijd in 2011 was weer dalende. Alcohol wordt meestal verkregen via vrienden; in een derde van de gevallen is dit gebeurd via een commerciële verstrekker (horeca, supermarkt, slijterij). Het alcoholpromillage van de opgenomen jongeren is gemiddeld 1,8 promille. De meeste jongeren die in het ziekenhuis komen zijn buiten bewustzijn (het bekende ‘alcoholcoma’), gemiddeld voor ongeveer 3 uur, oplopend tot gevallen van 24 uur in 2011. De laatste jaren is er een langzame progressieve toename van de duur van het coma. Dat zet zich in 2011 voort.

Voor het CDA Súdwest-Fryslân zijn de trieste cijfers uit het rapport aanleiding geweest om vragen te stellen aan de wethouder tijdens de commissie Boarger en Mienskip. Het CDA wil van de wethouder weten hoe vaak de afgelopen jaren een kind of jongere uit onze gemeente is opgenomen of behandeld in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging en is er in de afgelopen jaren ook een stijging te zien van dit aantal?

Daarnaast wil het CDA Súdwest-Fryslân graag van de wethouder horen wat er precies door de gemeente of in opdracht van de gemeente wordt gedaan, met welke instrumenten, om het alcohol gebruik onder jongeren tegen te gaan. 

De wethouder heeft toegezegd de vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de antwoorden wil het CDA Súdwest-Fryslân onderzoeken of er mogelijkheden zijn om meer in te zetten op preventie als het gaat om alcohol gebruik onder jongeren. 


Petra van den Akker
CDA Súdwest-Fryslân 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.