14 september 2010

Dinsdag: gemeenteraad

Vandaag een reguliere vergaderdag gehad. Vergadering met het college van Burgemeester en Wethouders. Dit maal aardig wat inhoudelijke stukken behandeld. ’s Avonds staat de gemeenteraadsvergadering op de agenda. De fracties hebben diverse amendementen en vragen ingediend die in het college worden besproken. De gemeentesecretaris neemt de vragen en amendementen mee naar de ambtelijke organisatie waar ze worden voorzien van een ambtelijk advies. 

Zelf zal ik later in de gemeenteraad zijn. De Vereniging van Sneker Zakenlieden (VSZ) heeft een informatieavond belegd over het door hun gewenste ondernemersfonds. Vorig jaar is hun (burger)initiatief om te komen tot een ondernemersfonds volgens het “Leidse model” gestrand in de gemeenteraad van Sneek. Na een motie van o.a. de CDA fractie kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of de mogelijkheid bestond een ondernemersfonds te krijgen voor de binnenstad van Sneek volgens de experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ).

De ondernemers hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de BIZ en hebben mij gevraagd te spreken over de wenselijkheid van de BIZ. Voorwaarde voor de instelling van de BIZ is een draagvlakmeting onder alle ondernemers die het betreft. 

Binnenkort zal het college besluiten of het voorstel invoering BIZ kan worden doorgeleid naar de gemeenteraad. Ik heb een enthousiast verhaal gehouden over de inzet van de initiatiefgroep vanuit de VSZ. Ze hebben fantastisch werk verzet de afgelopen periode. Samen met ondernemers in Bolsward overigens waar al een ondernemersfonds was volgens het Leidse model. 

De komende periode zal voor de VSZ staan in het creëren van draagvlak onder de ondernemers die het betreft. Maar eerst zal het college en de gemeenteraad moeten besluiten. 

De gemeenteraad bleek vroeger klaar te zijn dan ik had ingeschat. Toen ik tegen 21:00 binnenkwam in de oude historische raadszaal was men met het laatste agendapunt bezig. Een avond die in de raadszaal begon met een nieuwe partij, Verenigd Links – Ferriene Lofts – de afsplitsing van de SP in Sneek. Er valt straks in November heel wat te kiezen! 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.