17 juli 2018

Fractie CDA Súdwest-Fryslân en raadslid Mw. R. Poiesz-Zijlstra scheiden hun wegen.

De gemeenteraadsfractie van CDA Súdwest-Fryslân zegt de samenwerking op met raadslid Mw. R. Poiesz-Zijlstra. Vanaf dinsdag 17 juli 2018 zal Mw. R. Poiesz-Zijlstra geen deel meer uit maken van de CDA-fractie in gemeente Súdwest-Fryslân. Door een fundamenteel verschil van inzicht over samenwerking, met name binnen CDA commissie Boarger en Mienskip, is het niet mogelijk gebleken om met Mw. R. Poiesz-Zijlstra samen te werken op basis van een vertrouwensrelatie. Diverse pogingen vanuit de fractie en bestuur om het vertrouwen te herstellen, hebben niet geleid tot een werkbare samenwerking. Hierdoor is het vertrouwen van de fractie onherstelbaar beschadigd. De fractie van het CDA Súdwest-Fryslân betreurt de ontstane situatie. Desalniettemin kijkt zij met optimisme naar de voltooiing van deze raadsperiode. De komende maanden zal het CDA zich onverminderd blijven inzetten voor onze prachtige gemeente.

Fractie CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.