30 december 2010

Gea Akkerman en Maarten Offinga CDA-wethouders

Na de toelichting op het hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen van de gemeente Súdwest Fryslân zijn de kandidaat-wethouders van CDA, PvdA en VVD gepresenteerd. Door het CDA zijn de kandidaat-wethouders Maarten Offinga en Gea Akkerman-Wielinga voorgedragen. De PvdA heeft de kandidaten Andries Ekhart en Wigle Sinnema voorgedragen. De VVD heeft Leo Pieter Stoel als kandidaat voor het wethouderschap voorgedragen. De gemeenteraad van Súdwest Fryslân zal 3 januari 2011 over de benoemingen van de kandidaat-wethouders besluiten.

 

Maarten Offinga (CDA)

Dhr. Maarten Offinga (47) heeft Civiele Techniek en later Bedrijfskunde gestudeerd. In de loop van zijn loopbaan heeft hij diverse trainingen en opleidingen gevolgd o.a. bij Nyenrode Vanaf 1986 tot 1993 is hij werkzaam geweest in de civiele techniek. Hij is betrokken geweest bij diverse aansprekende projecten waaronder de Betuwelijn, diverse Dijkverbeteringsprojecten en de aanleg van de 5elandingsbaan Schiphol.

Aansluitend is hij benoemd als sectordirecteur Wonen en Werken bij de gemeente Nijefurd. In deze periode (1993-2000) is hij daar tevens interim gemeentesecretaris geweest. In 2000/2001 was hij betrokken bij de integratie/herstructurering van PEB (eenheid Gas) tot NUON water Fryslân en de ontwikkeling van de sector distributie van waterleiding Fryslân. Van 2000 tot 2010 was hi als directeur/CEO van Aquario Watermanagement. In 2008 is hij benoemd als CEO/statutair directeur van Legyon BV een initiatief van TNO bedrijven en Vitens NV dat zicht richt op de ontwikkeling, internationale vermarkting van innovatieve producten op het gebied van de diagnostiek en watertechnologie.

Dhr. Maarten Offinga woont in Workum, is gehuwd en heeft drie kinderen.

 

Portefeuille:

1e loco-burgemeesterKernenbeleidIntegrale VeiligheidszorgHandhavingWaterbeheerToerisme en recreatieLeefbaarheid en sociale cohesieWelzijnswerkFinanciën

Gea Akkerman-Wielinga (CDA)

Mevr. Gea Akkerman-Wielinga (38) heeft HTS Bedrijfskunde gestudeerd en is werkzaam bij Woningstichting De Wieren in Sneek als projectmanager. Zij leidt daar onder andere projecten op het gebied van duurzaamheid. Tot 2007 was zij als beleidsmedewerker grondzaken werkzaam bij de gemeente Skarsterlân. Werkzaamheden: aan- en verkoop gronden en gebouwen.Beheren gronden en gebouwen, vestigen van zakelijke rechten, advisering privaatrechterlijke aangelegenheden betreffende onroerend goed, ontwikkeling beleid betreffende onroerend goed (nota grondbeleid). Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij de gemeente Haren en de gemeente Groningen.

Zij was van 2006 – 2009 lid van de schaduwfractie CDA-Sneek en was vanaf 2009 raadslid voor het CDA in de gemeente Sneek.

Mevr. Gea Akkerman-Wielinga woont in Sneek, is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

Portefeuille:

Verkeer en vervoerRuimtelijke ontwikkelingWonenBeheer openbaar gebiedMilieu

Andries Ekhart (PvdA)

 

Dhr. Andries Ekhart (56) is tot het eind van dit jaar wethouder voor de PvdA in de gemeente Sneek. In de periode van 1998-2002 was hij lid van de gemeenteraad van Sneek en werd daarna verkozen in het college in de periode van 2002 tot 2010.

Daarvoor was dhr. Ekhart in de periode van 1980 tot 2002 leraar/conrector op de RSG Magister Alvinus in Sneek. Naast zijn werk als wethouder was hij tevens voorzitter van Empatec(Fryslan west), bestuurslid Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) en onder andere vice-voorzitter raad van advies OGZ van de HVD(GGD).

Dhr. Andries Ekhart woont in Sneek, is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

Portefeuille:

Jeugdbeleid/Jeugd- en JongerenwerkOnderwijsVluchtelingenwerkWerk en InkomenWMOGezondheidInburgeringMaatschappelijk WerkOuderenwerk

Wigle Sinnema (PvdA)

 

Dhr. Wigle Sinnema (49) is tot het einde van dit jaar wethouder in de gemeente Wûnseradiel. In de periode daaraan voorafgaand (2002-2006) was hij lid van de gemeenteraad van Wûnseradiel. Dhr. Sinnema heeft naast zijn werk als wethouder een akkerbouwbedrijf in zijn woonplaats Arum. Daarvoor heeft hij  veel ervaring opgedaan in landbouwprojecten, onder andere in Egypte, India en de voormalige Sovjet Unie. Dhr. Sinnema heeft diverse bestuursfuncties in zijn dorp bekleed, waaronder bij de kaatsvereniging in Arum, en in een aantal landbouworganisaties. Tot op heden is hij onder andere vice-voorzitter “College van Telers” handelshuis HZPC in Joure.

Dhr. Wigle Sinnema woont in Arum, is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Portefeuille:

Onderhoud infrastructuur en gladheidsbestrijdingBeheer en onderhoud openbare verlichtingSportKunst en CultuurMonumentenzorg

Leo Pieter Stoel (VVD)

Dhr. Leo Pieter Stoel (48) is opgeleid als econoom met als specialisme financieel economische beleidsvorming. Hij is 22 jaar werkzaam geweest bij AEGON Verzekeringen te Leeuwarden in diverse functies. Binnen de VVD is de heer Stoel secretaris geweest van het Friese regionale bestuur van de VVD, was hij adviseur jongeren bij het hoofdbestuur en is hij vice-voorzitter geweest van de JOVD. In de Watersport is de heer Stoel als lid van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek al jaren bekend als jury lid bij nationale en internationale wedstrijden. Dhr. Stoel is in het jaar 2000 voor zijn inzet voor de watersport en de Sneekweek benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan.

Dhr. Stoel woont in Sneek is getrouwd en heeft twee kinderen.

 

Portefeuille:

DienstverleningGemeentelijke gebouwenEconomieGrondexploitatieWatersportAfvalinzamelingRioleringBedrijfsvoering

Burgemeester Hayo Apotheker

 

Portefeuille:

Algemeen bestuurOpenbare Orde en VeiligheidBrandweer en RampenbestrijdingCommunicatieBestuurlijke samenwerkingBurgerzaken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.