12 april 2012

Geslaagde Ledenvergadering

Dinsdag 10 april waren bijna veertig leden naar de Spylder in Warns gekomen voor de voorjaarsledenvergadering van het CDA Súdwest-Fryslân. In deze vergadering traden secretaris Arie Hulst en bestuurslid Sjors Eiling af en namen afscheid van het bestuur. Zij werden bedankt door voorzitter Jelle Brouwer voor hun jarenlange inzet en werk voor het CDA in de huidige, maar ook in de oude afdelingen. Nieuwe bestuursleden konden nog niet benoemd worden. Het bestuur is in gesprek met een aantal kandidaten en kreeg van de ledenvergadering toestemming om deze kandidaten al mee te laten draaien in het bestuur tot de volgende ALV in het najaar.

Na de pauze werd onder leiding van Thea Koster gediscussieerd over het rapport Kiezen en Verbinden dat een CDA-visie voor de komende 10-15 jaar neerlegt.

Thea Koster is naast wethouder in Leeuwarden ook lid van het strategisch beraad dat het rapport heeft opgesteld. De ondertitel "Politieke visie vanuit het radicale midden" werd door haar toegelicht, omdat er behoorlijk wat commentaar is geweest op het woord "radicaal". Deze term komt uit het Latijn en betekent "geworteld", dus een visie die geworteld is in het midden. Omdat het midden vaak als kleurloos wordt gezien, is het voor het CDA taak om heldere keuzes en standpunten te formuleren en kleur te bekennen. Het CDA investeert in mensen en mensrelaties en wil graag dat mensen meedoen in de maatschappij.

De visie werd aan de hand van acht thema's toegelicht en besproken. Sommige thema's leverden heel wat stof voor discussie, al ging dat soms ook over de nadere uitwerking ervan in een toekomstig verkiezingsprogramma. In het algemeen kon men zich prima vinden in deze nieuwe visie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.