07 januari 2012

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie van het CDA Súdwest-Fryslân op vrijdag 6 januari 2012
Een mooie kerstkaart met daarop de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie maakt dat er een groot aantal leden uit alle hoeken van de gemeente naar Sneek komt om in de gezellige ambiance van de “Kajuit” een toost uit te brengen op de verdere ontwikkeling van ons CDA. De sfeer is open en hartelijk onder de leden van de diverse “oude” gemeenten. Er is sprake van verbinding onderling. Oud wethouder Nettie Weenink van de voormalige gemeente Sneek typeert het zo mooi, het voelt alsof we allemaal familie van elkaar zijn.

 

Onze afdelingsvoorzitter Jelle Brouwer opent met een vers van bezinning  en benadrukt dat het contact met de leden in deze grote gemeente goed is maar ook behouden moet blijven en het contact naar de toekomst moeten blijven intensiveren. Dit geldt ook voor de communicatie en dat is inmiddels al gebeurd door het uitgeven van een periodiek ledenorgaan, ook de bestuurlijke inrichting krijgt steeds meer handen en voeten. We willen ons herkennen in het CDA, als bestuurder proberen borg te staan om mensen recht te doen en tot ontplooiing te laten komen. We hebben als bestuur ook goed contact met de fractie.Verder geeft onze wethouder Gea Akkerman een schets van de actuele situatie in de gemeente en spreekt van een zeer boeiende baan die ze graag en met veel enthousiasme bekleedt. En.. onze CDA fractievoorzitter Hans Visser geeft helder en duidelijk een politiek verslag weer van het reilen en zeilen van de fractie.

Kortom de avond is informatief , een kennis maken en genoeglijk ontmoeten van elkaar onder het genot van koffie ,thee, glas wijn of een biertje in een sfeervolle ambiance.
Wij hopen volgend jaar nog veel meer mensen te mogen te begroeten,

Namens het bestuur
CDA-SWF,
Rinske Poiesz-Zijlstra
PR CDA/SWF

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.