16 mei 2018

Harmonisatie Súdwest en Littens

In de raadsvergadering van 17 mei besluiten we in te stemmen met de harmonisatievoorstellen en de gemeentelijke voorschriften om te harmoniseren conform de lijst met harmonisatiebesluiten.

Op deze manier zijn de spelregels voor zowel Súdwest-Fryslân als het oude Littenseradiel gelijkgetrokken.

Het voorwerk is goed geweest. In 2017 zijn er vele gesprekken gevoerd op ambtelijk niveau en met verenigingen. Als CDA zijn we blij dat er aandacht is gebleven voor de dingen die als goed werden ervaren. Zo blijft de spulwike als activiteit van Littenseradiel bestaan en wordt het belang van het ‘berne iepenloftspul’ gezien. Tijdens de verkiezingstijd werd ons vele malen gevraagd; “hoe komt het met ús Freule? Gelukkig blijft dit voorlopig bestaan en worden deze dingen meegenomen als het nieuwe evenementenbeleid wordt vastgesteld.

Voor de horeca worden de openings- en sluitingstijden voor het oude Littenseradiel ruimer.

Het CDA is blij met deze uitkomsten en heeft er alle vertrouwen in dat de inwoners en organisaties zich welkom voelen bij de grotere gemeente. Een aantal beleidsstukken worden binnen twee jaar aangepast. Wij willen graag in gesprek blijven met alle inwoners.

Uilkje Attema
CDA-Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.