19 februari 2022

Nieuwe fabriek FrieslandCampina teken van vertrouwen voor boeren!

Bezoek CDA-SWF delegatie aan kaasfabriek FrieslandCampina en dierenartsenpraktijk “Van Waard tot Klif”

Een delegatie van CDA-SWF heeft op 8 februari de fabriek van Friesland Campina in Workum bezocht. Het CDA was zeer onder de indruk van de rondleiding, gegeven door directeur Van de Velde. Er zijn een nieuwe melkontvangst en een nieuwe ijswatercentrale in aanbouw aan de Parellelwei. Hier is een investering van vijftig miljoen mee gemoeid. 1,3 miljard liter melk wordt hier jaarlijks verwerkt tot kaas en halffabricaten. “In tijden van onzekerheid voor de boeren is dit een teken van vertrouwen in de toekomst van de melkveehouderij in Nederland”, aldus Van der Velde. “In het vergunningstraject voor deze uitbreiding was er goede samenwerking met de gemeente. Wel duurt het proces erg lang”.

Vervolgens brachten de CDA kandidaatsleden een bezoek aan de nieuwe praktijk van dierenartsen “van Waard tot Klif” aan de Ittingaweg op het nieuwe uitbreidingsterrein van Workum. Dierenartsen Jellesma en De Vries gaven hier een rondleiding. Onder het genot van koffie en koek wordt er verder gepraat in de vergaderruimte op de eerste verdieping met een mooi uitzicht op Workum en it Heidenskip. De praktijk heeft 12 medewerkers. 60% van werkzaamheden is nog bij de grote huisdieren, koeien wel te verstaan. 10% bij paard en 30% bij de kleine huisdieren. Het werkgebied is van Waard (Makkumerwaard) tot Klif (Gaasterland).

Problematiek rondom de geitenhouderijen en dierenwelzijn werd besproken. “We mogen ook wel eens om het boerenwelzijn denken. De boer(in) moet het doen en toekomst zien. Anders komen er geen aanpassingen, en komt de sector tot stilstand. Een stip op de horizon, waar men naar toe kan werken, is dan erg belangrijk”, aldus De Vries.

Een interessante en leerzame dag in de praktijk voor de CDA-delegatie en belangrijk om voeling met het werkveld te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.