09 november 2009

Persuitnodiging ALV 11 november

Woensdagavond 11 november zullen de leden de CDA afdelingen uit Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel een besluit gaan nemen over een nieuw op te richten afdeling. De nieuwe afdeling krijgt dan als werktitel “CDA Súdwest Fryslân” en wordt een feit indien Den Haag besluit tot herindeling van de vijf bijbehorende Friese gemeenten.

 Nieuw bestuur

 

Gelijktijdig met het oprichten van een nieuwe afdeling wordt direct een nieuw algemeen bestuur gekozen. Uit elke oude afdeling zijn inmiddels 2 mensen aangewezen die in de voorbereiding ook het overgangsbestuur vormden. Het overgangsbestuur heeft inmiddels Harry Kerssies voorgedragen als nieuwe voorzitter van de afdeling. De leden worden woensdag gevraagd in te stemmen met zowel de nieuwe bestuursleden als de voorzitter.

 

Commissies

 

Naast een nieuw bestuur zijn er inmiddels drie commissies van start gegaan. De volgende commissies zijn met het oog op de mogelijke gemeenteraadsverkiezingen van november 2010 begonnen met hun werkzaamheden:

 

Vertrouwenscommissie voor werving en selectie van gemeenteraadskandidaten. De commissie staat onder leiding van Harry Coerts (51), oud Statenlid en nu senior adviseur provincie Noord-Holland.Programmacommissie voor het schrijven van een verkiezingsprogramma. De commissie staat onder leiding van Jelle Brouwer (64), wethouder Bolsward.Campagneteam, ter ondersteuning van de komende campagne en de kandidaten. Het campagneteam staat onder leiding van Sander de Rouwe (29), Lid Tweede Kamer.

 

Kennismaking

 

De afdelingen nodigen u uit voor een eerste kennismaking deze avond. Om 21.00 uur bent u daarom speciaal uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opheffing van de oude afdeling en oprichting van de nieuwe afdeling. De verschillende afdelingsvoorzitters zullen deze historische handeling verrichten. Aansluitend is er gelegenheid tot een nadere kennismaking en het stellen van vragen.

 

Datum:          11 november 2009

Plaats:          Multifunctioneel Centrum It Heechhús, It Eilan 67, 8621CT Heeg

Aanvang:     21.00 uur

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adrie Hegie, vicevoorzitter CDA Súdwest Fryslân, telefoon: 06 22741510

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.