13 april 2013

Peuterspeelzalen in Súdwest-Fryslân bedreigd

In de raadsvergadering van 4 april heeft CDA-raadslid Uilkje Attema vragen gesteld over de situatie van peuterspeelzalen in de gemeente. Deze worden met sluiting bedreigd omdat ze niet aan het minimum aantal kinderen voldoen, of omdat ze niet werken met betaalde krachten. Door sluiting komt de leefbaarheid in de kleinere dorpen onder druk te staan.

Er is grote onrust ontstaan bij ouders en personeel en dorpsbelangen over de eventuele stuiting van peuterspeelzalen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zowel bij de grote als bij de kleine peuterspeelzalen. Een voorbeeld is het Hinnepykje in Sneek. Deze peuterspeelzaal is al 35 jaar een begrip in Sneek. Het is een peuterspeelzaal die aan alle wettelijke eisen voldoet, gekwalificeerde vrijwilligers heeft, en wekelijks een zestigtal kinderen conform wetgeving en pedagogische eisen leert om samen te werken, te spelen, knutselen etc. En dit alles zonder subsidie. De peuterspeelzaal houdt zijn eigen broek op en ziet tegelijkertijd kans om de kosten laag te houden (zowel van exploitatie als voor de ouders die hun kind daar brengen) door met gekwalificeerde vrijwilligers te werken. En wordt daardoor met sluiting bedreigd.

Tevens is er een aantal peuterspeelzalen in de kleine dorpen dat ook met sluiting te maken krijgt. Ze voldoen niet aan de wettelijke eisen die de GGD heeft vast gesteld.

Sinds 2010 is de wet OKE in werking gesteld. Deze wet geeft verscherping van regels voor o.a peuterspeelzalen. De gemeente krijgt de opdracht om te handhaven. Als de gemeente werkelijk deze handhaving uitvoert dan moeten ook deze peuterspeelzalen sluiten.

De dorpsbelangen vrezen voor de leefbaarheid in hun omgeving.

Indien alle kleine peuterspeelzalen in de gemeente Súdwest-Fryslân sluiten heeft dit ook grote gevolgen voor de basisscholen en misschien zelfs wel voor de  dorpen in het algemeen. Indien er geen peuterspeelzalen meer zijn in de dorpen dan zijn ouders genoodzaakt om hun kinderen naar grotere dorpen of steden te brengen. Hierdoor is de stap om vervolgens de kinderen ook naar de basisschool in dat grotere dorp of stad te brengen een stuk kleiner, waardoor ook de dorpsscholen met sluiten bedreigd kunnen worden. Vervolgens is het zonder dorpsschool  een stuk minder aantrekkelijk om je te vestigen in een dorp wat weer zorgt voor vergrijzing van de dorpen.

CDA Tweede Kamerlid Pieter Heerma heeft hierover vragen gesteld in de Tweede Kamer op dinsdag 2 april. De CDA-raadsfractie heeft vragen gesteld in de raadvergadering van Súdwest-Fryslân op 4 april. Pieter Heerma heeft 10 april een amendement ingediend waar hij vraagt om de “regelzucht” van tafel te krijgen.

De peuterspeelzalen hebben uitstel gekregen tot juli om alles in orde te maken.

Het CDA gaat hier de komende weken verder mee bezig.

In de bijlage de vragen van Sudwest Fryslan voor de raadsvergadering van 4 april 2013

Schriftelijke vragen van het lid Heerma (CDA) aan de minister van SZW over sluiting van peuterspeelzalen die draaien op vrijwilligers.

1.            Bent u bekend met het bericht "een peuterspeelzaal die alleen op vrijwilligers draait mag niet" (Trouw 28 maart)

2.            Klopt het dat peuterspeelzaal 't Hinnepykje in Sneek moet gaan sluiten omdat de wet betaalde krachten voorschrijft?

3.            Deelt u de mening van de wethouder van Sneek dat dit een absurde situatie is? Zo nee, waarom niet?

Uilkje Attema,

CDA-raadslid


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.