16 mei 2018

Raad stemt over begroting FUMO

Agenda-item FUMO, Raadvergadering 17 mei aanstaande, woordvoerder Pieter de Vries

De FUMO, wat is dat nou eigenlijk? De FUMO is de door het Rijk instelde Friese variant van de organisatie voor Uitvoering Milieu en Omgeving, ontstaan als gevolg van de ramp bij Enschede waar de controle op vergunningen faalde. Het Rijk bedacht: Dit nooit weer! En omdat men inzag dat de uitgifte en handhaving rondom vergunningen inzake milieu en omgeving bij kleine gemeenten waarschijnlijk altijd een probleem zou blijven koos men voor een Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving per regio (veelal per provincie).

Tot zover een inleiding. Voor onze gemeente kwam de verplichte deelname aan de FUMO helemaal niet als gewenst. Immers, wij zijn juist gaan opschalen als gemeente om dit soort van problemen het hoofd te bieden. Al bij de start van de FUMO is er al erg krap gebudgetteerd, veel van de verplichte deelnemers (Friese gemeenten, Provincie Fryslân en het Wetterskip) hadden dezelfde weerstand tegen dit vehikel. Door de start met een te kleine bruidsschat en daarnaast nog de soort van verplichte overstap van personeel naar de nieuwe organisatie (=hoog ziekteverzuim) was het wel gedoemd om te mislukken. Mislukken is echter geen optie, immers deze organisatie is van wetswege belast met vergunningen en handhaving M&O.

In de raadsvergadering van 17 mei worden we gevraagd om in te stemmen met een nieuwe berekeningsmethodiek waarbij de afnemers van de basisdiensten (veelal de grotere Friese gemeenten, wij dus ook) alle overheadkosten moeten gaan dragen. De afnemers van de Plus-diensten, de kleine gemeenten en ook de provincie (die heeft immers haar hele afdeling afgestaan aan de FUMO), krijgen in hun tarief geen overheadkosten meer verrekend en zijn dus goedkoper uit. Feitelijk komt het erop neer dat de zelfwerkzaamheid van de grotere gemeente wordt bestraft door de FUMO! Dit kan gewoon niet de bedoeling zijn.

Waar staat het CDA Súdwest-Fryslân voor? Het CDA ziet ook wel in dat we niet uit de FUMO kunnen stappen en dat we moeten leven met deze Gemeenschappelijke Regeling. Wij zien liever een éénmalige aanleg van een Weerstandsvermogen (Reserve) waarmee de FUMO fluctuaties en organisatorische problemen (personeelstekort als gevolg van ziekte) het hoofd kan bieden. Wat wij niet willen is een Excel-Econoom die steeds na afloop van het jaar, op basis van de resultaten, de tarieven weer opnieuw berekent om de begroting sluitend te krijgen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.