26 maart 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de motie Informatievoorziening

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt naam Petra van den Akker meer over de motie over het verbeteren van de informatievoorziening richting de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van 8 maart diende Lianne van der Wal (VVD) een motie in over het verbeteren van de informatievoorziening richting de gemeenteraad door een pilot te starten waarbij er een platform wordt gecreërd met informerende filmpjes. Het CDA ziet het belang van een brede en goede informatie voorziening naar de raad met, zoals wij het voor ons voorstellen, ‘NOS op 3-achtige filmpjes’. Daarbij vinden we dat het belangrijk is om als gemeenteraad in beweging te blijven en in te zetten op bestuurlijke vernieuwing. Het is van groot belang dat het vak van raadslid aantrekkelijk is en blijft voor jonge mensen. Deze pilot kan al deze zaken ten goede komen, het CDA heeft er daarom voor gekozen om de motie mee in te dienen.

In ons betoog hebben we verder aangegeven dat niet ieder onderwerp geschikt zal zijn voor deze aanpak, het zal echt om maatwerk moeten gaan. Er zijn geen financiële middelen beschikbaar gesteld in de motie en de tijdsbelasting voor ambtenaren is lastig in te schatten. Daarom vinden we het een goede zet dat er eerst is gekozen voor een pilot.

Graag wil het CDA dat de werkgroep ‘Veranderende rol van de Raad’ wordt betrokken, zowel in de pilot als in de evaluatie. De portefeuillehouder, burgemeester de Vries, gaf al in de eerste termijn aan dat ook zij een rol weggelegd ziet voor de werkgroep ‘Veranderende rol van de Raad’. Het CDA is tevreden over deze toezegging.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de motie overgenomen en dat betekend dat zij de motie gaan uitvoeren. Het komende jaar zal blijken of de pilot succesvol is en of het een definitieve plek te krijgt in de werkwijze van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar [email protected] en wij nemen contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.