10 juni 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over de Regionale Energie Transitie 1.0

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen veelvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer vertelt Anneke Koster meer over de RES 1.0


Om de mondiale opwarming van de aarde te beperken hebben 192 landen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In ons land is het Nationale Klimaatakkoord daar een vertaling van. Het centrale doel is het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030(in vergelijk met 1990). Dertig regio’s in Nederland moeten daartoe voor 1 juli 2021 een Regionale Energie Transitie opstellen. Friesland vormt met 18 gemeenten, de Provincie en het Wetterskip één regio. De regio Fryslân draagt 3.0 TWh bij aan de landelijke doelstelling van 35TWh en Súdwest-Fryslân levert hiervan 1.703TWh. Deze onevenredig hoge bijdrage is voornamelijk de opbrengst van de windparken Nij Hiddum Houw en Windpark Friesland, in totaal 1,48 TWh!

De CDA-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslan is van mening dat Súdwest-Fryslan meer dan voldoende bijdraagt en dat bij een invulling van meer ambities andere gemeenten eerst aan zet zijn. De CDA-fractie is blij met het opnemen van de Sinneljedder in de Provinciale Verordening Romte, evenals de voorwaarde van 50% lokaal eigendom. De CDA-fractie wil het karakter van het Friese landschap behouden en niet veranderen in een energielandschap. Geen zonneparken op onze landbouwgrond! Dit past bij onze kernwaarde RENTMEESTERSCHAP.  De CDA-fractie heeft eveneens haar zorgen uitgesproken over het creëren van maatschappelijk draagvlak en over de netwerkcapaciteit .

Nieuwe technologieën zoals blue energy, waterstof, aquathermie en geothermie zijn nog volop in ontwikkeling en worden in de toekomstige RES 2.0 nader uitgewerkt.

Het Raadsvoorstel om in te stemmen met de RES 1.0 werd op 3 juni door de gemeenteraad met meerderheid van stemmen aangenomen.

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.