20 april 2021

Raadspraat: CDA Súdwest-Fryslân over het binnenhalen van subsidiegelden

Aan het innemen van een standpunt gaat heel wat vooraf. We lezen de stukken grondig door, gaan in gesprek met betrokkenen en overleggen zorgvuldig.
In deze terugkerende rubriek legt CDA Súdwest-Fryslân nog eens helder uit hoe ze aankijkt tegen een raadsonderwerp en vooral waarom. Deze keer Douwe Attema over het binnenhalen van subsidiegelden in het kader van de Europa-strategie.

In de raadsvergadering van 29 april 2021 wordt besloten of er een bedrag van € 150.000 beschikbaar wordt gesteld voor de zogenaamde Europa-strategie.

Eerder heeft het CDA Súdwest-Fryslân twee moties ingediend die een sterke relatie met dit raadsvoorstel hebben. Beide moties zijn door de raad overgenomen. De eerste is de motie van 2019 om meer werk te maken van het binnenhalen van subsidies. Wij vinden het resultaat daarvan tot nu toe veel te mager. We zien onvoldoende resultaat van die motie.

De tweede is de motie om de resultaten van de subsidieverwerving in de Bestuursrapportages zichtbaar te maken. We willen klip en klaar, vanuit onze controlerende taak als raad, kunnen zien hoeveel subsidiegeld er wordt binnengehaald. Dan pas kunnen we beoordelen of er voldoende resultaat wordt gehaald!

In het raadsvoorstel lezen we dat in Súdwest-Fryslân 73 partijen uit onze gemeente € 7,8 miljoen extern geld hebben verworven. Het overzicht maakt duidelijk dat onze gemeente onvoldoende profiteert van beschikbaar Europees geld. Wij denken dan aan onze landbouw, de recreatie, fietspaden, ons bedrijfsleven en de kansen voor natuurversterking.

Het raadsvoorstel is voor kennisontwikkeling, opleidingen, internationale contacten, aanjagen van projecten etc. voor de Europa-strategie. Wij zien dit voorstel als een nieuwe bouwsteen in het geheel om nu echt aan de slag te gaan met subsidie verwerving. Het binnenhalen van subsidiegeld is overigens specialistisch werk. De aanvraag moet zorgvuldig worden gedaan en dit vraagt inderdaad specialistische kennis.

En er ligt ook een schone taak voor ons college. De portefeuillehouders moeten een netwerk opbouwen en uiteindelijk deuren openen die anders gesloten blijven. Dus werk aan de winkel!

Wil je verder praten met het CDA? Dat kan! We gaan graag het gesprek aan. Stuur een mail naar fractiesecretariaat@cda-swf.nl en wij nemen contact met je op.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.